Nyheter

Bakterier äter oljerester i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden saneras med urtidsbakterier – och blir ett berg fritt från oljerester!

171025_Fredrik-Söderholm-reningsprocessen-SthlmNu testas en ny biologisk reningsmetod i Sverige. Råbensinen från Hjorthagsberget tas bort med hjälp av gamla bakterier som bryter ned och äter upp den.

Hjorthagsberget användes tidigare till att förvara oljeprodukten nafta. Nu förbereds arbetet att använda det gamla bergrummet till ett garage för 1 200 bilar.

En stor del av naftan saneras via en mekanisk process. Först pumpar man upp vattnet, renar det i en bubbelkammare och släpper sedan ut returvattnet i bergrummet.

Dock försvinner inte all nafta genom denna process. Stockholm Parkering har därför valt att testa den nya lösningen.

Urtidsbakterier bryter ned kolväten
Försöket blev lyckat. Den nya saneringsprocessen tog bort all nafta i bergrummet med hjälp av arkéer som är en sorts urtidsbakterier, som bryter ned kolväten och sedan äter upp dem. Kvar blev ofarliga ämnen som vatten, koldioxid och kompost.

Förutsatt att planprocessen går som planerat, och att Stockholm Parkering får vattendom, ska den biologiska saneringsprocessen ske i stor skala.

Genom att använda det gamla bergrummet till garage sparar vi både naturresurser, transporter och pengar. Den reningsmetod som vi har tagit fram kan också användas i kommande saneringsprojekt, till exempel i bergrum på Loudden, säger Fredrik Söderholm vice vd på Stockholm Parkering.

Källa: Miljö & Utveckling

Taggat