Det går att få lönsamhet även för trädgårdsodling i liten skala. Det visar ny forskning från Frankrike.

200428_små gröna blad i småskalig odling

Kevin Morel är forskare på INRAE, Frankrikes nationella forskningsinstitut för jordbruk, miljö och livsmedel. Han har som doktorand studerat lönsamheten för just småskalig trädgårdsodling. I det fem år långa projektet har tjugo franska gårdar ingått. Målet har varit att bedöma lönsamheten, men också att skapa ett diskussionsunderlag för olika strategiska val vad gäller investeringar, odlingsmetoder och försäljningsstrategier.

Fördelen med en mindre grönsaksodling är, konstaterar Kevin Morel, att den inte kräver så stora investeringar.

Med sin forskning vänder sig Kevin Morel till såväl nya odlare som till redan verksamma. Till nya för att ge information om vad som krävs för att få verksamheten att gå ihop och till de redan verksamma för att ge dem bekräftelse på att odlare som valt det här sättet att arbeta faktiskt också kan leva på det.

Flera hade levt på sin småskaliga odling i ett tiotal år, men fick fortfarande höra från andra lantbrukare att det inte var möjligt. Nu har vi visat att det går och det är ett erkännande.

Av de tjugo gårdarna som Kevin Morel följt är det bara två som lagt ner under de fem år som forskningen pågått. Gårdarna är nu mellan 8 och 12 år gamla.

För den som numera vill komma i gång med småskalig odling finns det i Frankrike ett nytt nationellt utvecklingsprojekt att ta hjälp av. Det är ett samarbete mellan rådgivningsföretag, offentliga aktörer, forskare och lärare. Projektet kommer under tre års tid att jobba med att ta fram information och verktyg för gårdar som är mindre än 1,8 hektar per heltidstjänst.

Källa: Miljö Online

Last modified: 28 april, 2020