Många svenskar upplever att klimat- och hållbarhetsfrågorna flyttat närmare. Problematiken känns inte längre så avlägsen och det har gjort att fler idag uppger sig vara villiga att genomföra livsstilsförändringar för att leva mer hållbar. Det visar en ny undersökning.180531_Folk_strand_solnedgång

Nästan alla svenskar är beredda att göra någon typ av livsstilsförändring för att leva mer hållbart. Det visar den nya studien ”Purposeful Brands”. I studien, som tagits fram av strategikonsulten Lynxeye Society och där 1 500 respondenter deltog, svarade 96 procent att de är beredda att göra förändringar för att leva mer hållbart. Dessutom svarade 94 procent att de är villiga att göra någon slags kompromiss i sin konsumtion.
Hållbarhet har varit på tapeten väldigt länge men företagen har varit tveksamma till om det är något människor är beredda att betala för. Hittills har många företag tänkt att hållbara produkter är en typ av premiumkoncept, säger Sara Watz på Lynxeye Society.

Enligt Sara Watz har de flesta konsumenter under senare år börjat ta hållbarhetsfrågorna på större allvar.
Tidigare fanns det två läger, de redan frälsta och den stora massan som inte brydde sig så mycket. Men nu har även de börjat förstå att de här frågorna är viktiga, även om man fortfarande inte gör så mycket konkret eftersom det är svårt att veta vad man ska göra.

Sara Watz tror att svenskarnas förändrade inställning till hållbarhetsfrågor beror på att hållbarhet uppmärksammas mer i media, men också på att människor börjar se konkreta exempel på hållbarhetsutmaningar i sina egna liv.
Tidigare har de här problemen känts avlägsna men nu börjar man uppleva problemen i sitt liv och man börjar förstå att det kommer hända saker inte om hundratals år utan under ens egen och ens barns livstid.

Men fortfarande är det stor skillnad på hur stora uppoffringar olika grupper är beredda att göra. Studien ”Purposeful Brands” visar att de flesta svenskar är villiga att testa nya energilösningar, men när det gäller mat, dryck, kläder och skor är det fler som tvekar.
Även om det är stor skillnad mellan olika konsumentgrupper så finns överlag en vilja till förändring. Det är väldigt tydligt att tiden är inne och att människor är beredda, men hur pass stora steg man är villig att ta är olika för olika grupper, säger Sara Watz.

Så hur kan företagen dra nytta av konsumenternas vilja till förändring? Enligt Sara Watz handlar det om att servera olika hållbara lösningar så att det finns någon som passar varje konsumentgrupp.
– Man måste förstå olika grupper i de här frågorna. Det finns ingen lösning som fungerar för alla. Man måste känna till konsumenternas bakgrund och tidigare erfarenheter och förstå vilken inställning de har till de här frågorna för att kunna ta fram produkter.

Källa: Aktuell Hållbarhet

Etiketter: , Last modified: 31 maj, 2018