Höghastighetståg Göteborg-Stockholm – var står vi idag?
Teknik, projektering och finansiering

190904_IfM_höghastighetståg

Tid: 4 september 2019, kl 18-20. 
Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2, Göteborg 
Anmälan görs här!
Fika finns från 17.30.
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan obligatorisk om du vill ha fika.

Programmet

Lena Malm, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Välkommen till Länsstyrelsen. Så arbetar vi med Götalandsbanan
Max Falk, Västra Götalandsregionen. Planeringsläget i olika delar av Västra Götaland (Göteborg, Landvetter, Borås)
Sara Distner, Trafikverket. Så planerar Trafikverket.
Stefan Lind, Götalandsbanan, Borås-Linköping, den felande länken
Karin Pleijel, MP, kommunalråd i Göteborg
15 min inledning från respektive person och därefter frågor och diskussion.

190904_Inbjudan IfM höghastighetståg

Bakgrund

Sverigeförhandlingen, http://sverigeforhandlingen.se/, var en utredning 2014-2017 som bland annat hade till uppgift att ”Analysera och föreslå övergripande principer för finansiering av nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö”. Vidare att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Den nya järnvägen syftar till att knyta landets tre storstadsregioner tidsmässigt närmare varandra. Den ska också bidra till att utveckling sker även i mellanliggande regioner och i övriga Sverige, vilket innebär att utbyggnaden bör möjliggöra både konkurrenskraftig höghastighetstågstrafik mellan ändpunkterna (320km/h) och snabb storregional tågtrafik (250km/h).

Utredningen föreslog att ”Hela systemet Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö bör byggas snabbt och i huvudsak samtidigt. Båda sträckorna bör vara färdigställda cirka 2035, eller så fort som det är möjligt med tanke på teknik och den legala planeringsprocessen”. Utredningens slutrapport (SOU 2017:107) lämnades till regeringen i december 2017.

Efter detta har slutrapporten behandlats av regeringen under 2018.
Trafikverket lämnade den 5 oktober 2018 ett förslag, https://tinyurl.com/yxcerb27,  om hur de tänker fortsätta sitt arbete med de nya stambanorna, där man föreslår att:

– Lund-Hässleholm skall byggas ut med 320 km/tim
– Linköping-Stockholm (Ostlänken) skall byggas för 250 km/tim
– Göteborg – Borås skall byggas för 250 km/tim
Med detta frångår man Sverigeförhandlingens rekommendationen att bygga för 320 km/h och förlorar på det här sättet de tidigare uppsatta restidsmålen. Samtidigt föreslår Trafikverket att det fortsatta planeringsarbetet med lokaliseringsstudien mellan Linköping-Jönköping pausas.

Januariavtalet 2019 mellan S, MP, C och L; https://sv.wikipedia.org/wiki/Januariavtalet. Punkt 28. Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.

Götalandsbanan, https://gotalandsbanan.se/, är en samverkan mellan de fyra stora kommunerna på sträckan Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, som följer utvecklingen.

Seminariet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Ingenjörer för miljön, IfM, http://ingenjorerformiljon.se/

Text och bild från IfM

Etiketter: Last modified: 9 augusti, 2019