Övriga nyheter

Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, …...

Read More

Övriga nyheter

Nya Zeeland först med att ersätta BNP med välfärdsmått

Miljö Online: Nya Zeeland blir det första landet i världen som ersätter BNP med ett mått som inte bara handlar …...

Read More

Övriga nyheter

Klimatpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion: Livsmedel och transporter

Offentlig sektor står för 15 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser från konsumtion, enligt en ny rapport från SEI (Stockholm Environment …...

Read More