Nyheter

Nano-utställning på Lindholmen i Göteborg 3-24 februari

Under hösten 2011 ställde Chalmers styrkeområden Transport och Samhällsbyggnad ut i Kuggens entréplan på campus Lindholmen. Efter ett kortare juluppehåll är utställningsserien åter igång och den 3 februari ställer Nanovetenskap och Nanoteknologi ut med fokus på nanoteknologins samhällspåverkan och framtida applikationer.

KuggenSyftet med utställningsserien är att låta en bredare publik ta del av styrkeområdenas verksamhet.

Utställningarna är öppna för alla intresserade – allmänhet såväl som studerande, forskare och näringsliv. Efter Nanovetenskap och Nanoteknologi står Materialvetenskap på tur.

När: 3-24 februari, kl.08.00-17.00

Plats: Kuggen, Lindholmen campus

Taggat