Nyheter

Ethel Forsberg vill ha nanoråd och nanocentrum

Nanomaterial är mycket viktiga för teknikutvecklingen, men kunskapen om materialens effekter på människa och miljö är otillräcklig. Det krävs mer forskning och spridning av den kunskap som finns.

EthelForsberg

Ethel Forsberg

Även lagstiftningen, inklusive EU:s kemikalielagstiftning Reach, måste anpassas för att bli bättre tillämpbar på nanomaterial. Det är slutsatserna i utredningen om nanomaterial som regeringens särskilde utredare Ethel Forsberg i dag överlämnade till miljöminister Lena Ek (C). Ethel Forsberg menar att dels behöver inrättas ett nanoråd för bättre kommunikation och samverkan, dels ett nanocentrum som ska arbeta för att Sverige ska bli världsledande på området.

Läs mer…

Källa: MiljöOnline

Taggat ,