Miljö Online: Från och med april månad går miljö- och hållbarhetsutbildaren Ekocentrum i Göteborg över till att erbjuda både sina öppna grundläggande miljöutbildningar och fördjupningskurser digitalt.

Det blir också de första digitala utbildningarna i Ekocentrums historia.

Maria_Elggren_EkocentrumVi har länge velat gå över till digitala utbildningar parallellt med de fysiska, men inte haft tid att utveckla konceptet, säger Maria Elggren på Ekocentrum till Miljö Online.

Startskottet att ta fram ett digitalt utbildningskoncept gick när intresset för att delta på de fysiska utbildningarna snabbt minskade till följd av spridningen av coronaviruset.

Livesända

Det är viktigt att poängtera att vi inte kommer att sluta med de fysiska utbildningarna. Men just nu, när många behöver arbeta hemifrån, fokuserar vi på att ”livesända” våra utbildningar. Så att man kan delta ”där man är”. Nästa steg är att även kunna erbjuda helt webbaserade utbildningar, säger Maria Elggren.

Vi har ju en hållbarhetsutställning med goda exempel här i huset som är mycket upplevelsebaserad. Vi ser de digitala utbildningarna som en tilläggssatsning till det vi redan gör. Det ligger ju också i tiden att gå över till digitala möten, så att vi kan minska vårt resande.

Tre av de kurser som nu ges digitalt är Hållbar fastighetsskötsel, Maten, miljön och hälsan samt kursen Hållbar kemikalieanvändning och giftfri miljö. Enligt Maria Elggren planerar Ekocentrum att erbjuda ytterligare utbildningar digitalt inom kort.

En nyhet från Miljö Online

Etiketter: , , , , Last modified: 25 mars, 2020