Nyheter

Hållbart värdskap – CSR plus extra hjärta

Hållbart värdskap – en djupare dimension för hållbarhetsarbetet
Omtänksamhet som gynnar både företaget, individen och planeten… Helena Jönsson berättar om begreppet värdskap:

Helena liggande till artikelUnder mina år som föreläsare har jag framförallt pratat om miljö och sedan om bemötande och möten mellan människor. När jag gick från att prata om miljö till att prata om bemötande och värdskap tyckte många att det var en helomvändning. För mig är det inte det. Eftersom människa och miljö hänger så nära ihop så måste vi ju även praktiskt, teoretiskt och kulturellt sammanlänka de två mycket mer än vad vi gör idag.

värdskap hållbar framtidVärdskap handlar om att möta människor med respekt, värdighet och omtanke. Där är mångfald, integration och inkludering naturliga inslag. Samma begrepp kan användas som ledstjärnor i hela hållbarhetsarbetet.

Ofta känns det som om att visa omsorg för människan och att visa omsorg för miljön är två separata aktiviteter. Det blir väldigt tydligt när man ser på verksamheters och företags organisation.

Kvinna_blå_armar_värdskapDe som arbetar med miljö/hållbarhet hör till en avdelning, de som jobbar med personal jobbar med en annan och de två delarna har sällan koll på vad den andra avdelningen gör. Är man ledare för miljöarbete är man miljö/hållbarhetschef, är man ledare för personalfrågor är man HR-chef. Det är två olika spår, två olika områden. De borde integreras mer, vi skulle vinna så mycket på det.

Baby_gammal_ansikten_värdskapHållbarhetsarbete är att jobba med alla dimensioner, på alla fronter. HR-arbete tar inte fart utan omtänksamhet och respekt för individen. Och miljöarbete tar inte fart utan omtänksamhet och respekt för planeten.
Jag arbetar för att väcka tankar kring hur vi bemöter varandra, människa till människa, människa till planet, och hur vi arbetar för en hållbar värld med det i åtanke.
Vill du veta mer om hållbart värdskap?
Du är varmt välkommen att följa med på en halvdags resa till det som kan vara vår styrka och vår motivation när vi jobbar med hållbar utveckling, både på individnivå och företagsnivå. Vi sorterar bland begreppen, slår ihop ett par modeller till en och berätta om vad vardagsfilosofin värdskap innebär. Framförallt kommer jag att ge exempel och berättelser som ger tankar och motivation kring hållbarhetsarbete och värdskapsarbete. Inspiration, värme och engagemang är ledorden för denna halvdagskurs.

Har du frågor eller önskemål om eller inför kursen? Hör gärna av dig!

Hållbara hälsningar,

Helena

Hållbart värdskap-kursen hållls på Ekocentrum 19 maj 2017, kl 9-12.

Anmäl dig här – välkommen!

Taggat