Nyheter

Förverkliga ditt miljöprojekt med pengar från Miljöfonden!

Ett tips från vår utställare Göteborg Energi! Vill du förverkliga ett miljöprojekt – men saknar pengar? Sök till Göteborg Energi Miljöfond senast den 15 februari 2017 och låt oss utvärdera din idé så kan det bli du som får ett av våra stipendier.

Nästa år siktar vi på att dela ut upp emot en miljon kronor. Alla kan ansöka, miljöfonden vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer.

Syftet med Göteborg Energi Miljöfond är att bidra till nytänkande och hållbar utveckling inom energiområdet med fokus på el, samt att förmedla denna kunskap.

Varje år premierar Göteborg Energi Miljöfond cirka 10 miljöprojekt, som med sina kloka projekt bidrar till nytänkande och hållbar utveckling. 2016 fick våra stipendiater dela på rekordsumman 945 000 kr.

Kundernas miljötillval VindEl och VattenEl gör fonden möjlig. Av intäkterna för tillvalen avsätts 20 procent till miljöfonden. Du som är kund kan göra skillnad.

Innan du skickar in din ansökan finns det flera saker som är bra att du känner till. Läs därför igenom våra kriterier och riktlinjer.

170202_miljofonden_gbg-energi_folk

Kriterier
Göteborg Energi Miljöfond skall stödja projekt som ger ny kunskap om, eller sprider kunskap kring, utveckling mot uthålliga energisystem. Fokus ligger på elproduktion från förnybara energikällor och effektiv energianvändning.

Utbetalning kan ske till följande ändamål:

 • Bidrag till projekt som ska genomföras.
 • Stipendier som täcker extrakostnader (exempelvis för resor) vid uppsats och examensarbeten som ska genomföras.
 • Stöd till den som på ett förtjänstfullt sätt informerar allmänheten om ämnen som ligger i linje med fondens syfte. För detta ändamål kan utomstående nominera.

Riktlinjer

 • Medel från fonden kan sökas inom följande kategorier; kunskap, information och teknikutveckling.
 • Projekt som inte omfattas av sekretess, detta med anledning av att Göteborg Energi vill förmedla den kunskap som uppnås inom de projekt som fonden premierar, till kunder och andra intressenter.
 • Miljöfondens jury har rätt att bevilja delvis finansiering av projekt.
 • Bidrag ges inte till projekt som genomförs för att uppfylla lagkrav.
 • Stipendium ges inte till personer eller organisationer som är knutna till Göteborg Energi. Normal kund- eller leverantörsrelation utgör dock inget hinder.
 • Ansökan ska innehålla projektspecifikation, beskrivning av projektet, syfte, mål, tidplan samt kostnadskalkyl.
 • Det förutsätts att stipendiat inom sitt projekt följer lagen, har god etik & moral, samt agerar miljömässigt korrekt.
 • De som mottagit medel ur fonden anmodas att lämna in en uppföljningsrapport efter det att projektet är klart. Syftet med detta är att dokumentera den kunskap som har förvärvats under projektet.
 • Göteborg Energi förbehåller sig rätten att i miljöfondens verksamhet informera om att stipendium givits till projektet.
 • Namnet Göteborg Energi Miljöfond bör vara exponerat i projektet så att det framgår att projektet är sponsrat.
 • Göteborg Energi Miljöfond kan välja att stödja projekt som genomförs utomlands under förutsättning att dessa bidrar till ny kunskap som kan appliceras i Sverige.
 • Samtliga ansökningar görs via Göteborg Energis hemsida om inte särskilda skäl föreligger.

Läs mer och ansök senast 15 februari här – lycka till!

Taggat , , , , , ,