Den gröna och liberala tankesmedjan Fores skapade under 2017 flera noder ute i landet – Fores hela Sverige. I Göteborg blev Ekocentrum arena, i Umeå ESAM och i Malmö Altitude Meetings. Syftet är att kunna samla lokala krafter och idéer. Det här ger ett bredare perspektiv på aktuella samhällsfrågor, som annars tenderar att fastna i Stockholm.

Fores vill vara en aktiv deltagare i den lokala och regionala samhällsdebatten, säkerställa att nationella beslut tar bättre hänsyn till situationen i hela landet, och själva inspireras av det som sker runt om i Sverige, säger Tove Mellgren, samordnare för Fores Hela Sverige. Vi kommer att få värdefull input inom Fores alla programområden; migration och integration, ekonomiska reformer och entreprenörskap, klimat och miljö och det digitala samhället, samt 2030-sekretariatet för en fossiloberoende fordonsflotta.

 Det är viktigt att bryta Stockholmscentreringen i samhällsdebatten. Genom att fånga upp det som händer i Göteborg och Västsverige kan vi dra nytta fullt ut av relevant forskning från Göteborgs universitet och Chalmers, av framgångar från näringsliv, av ideella initiativ och nytänkande inom kommunerna, säger Mattias Goldmann, VD Fores.

– Med Fores breddar vi hållbarhetsbegreppet och tillför kunskap och erfarenhet som lyfter samtalet ännu ett snäpp, säger Helen Sylvan, marknadsansvarig för Ekocentrum med Fores Väst.


Hittills har samarbetet resulterat i följande gemensamma aktiviteter i Göteborg:

6 november 2016: Kick-off på väg till COP22, Mattias Goldmann gjorde ett stopp i Göteborg för ett rundabordssamtal.

28 november 2016: Planering och idéuppsamling för kommande året med Fores Väst. Modererat av Andrea Jovell, Vidunderlig Kommunikation, samlades aktörer från regionen för att göra en slags önskelista. Här presenterade sig även Tove Mellgren, ansvarig för Fores Sverige.

6 februari 2017: Formell invigning av Fores Väst, på taket av Ellipsen i Vasaområdet.  150 personer åt smörgås, drack öl, lyssnade på korta kunskapsföredrag och minglade mellan föredragen. Fores Väst fick många bra uppslag till ämnen att jobba med framöver.  Kort film om invigningen här!

12 maj 2017: Höghastighetståg, presentation av ny rapport samt debatt.

2 juni 2017:  After Work med de ledande tankesmedjorna i Danmark, Norge och Sverige, som under avslappnade former presenterade det bästa respektive land gör för hållbara transporter.

22 augusti 2017: Reseavdraget – workshop. Samverkan mellan Fores, 2030-sekretariatet och Ekocentrum.

7 november 2017: Kick-off inför klimatmötet i Bonn. Mattias Goldmann gjorde ett nytt stopp i Göteborg.

5 december 2017: Integrationsseminarium i Göteborg.

I januari 2018 träffades Fores hela Sverige-representanter för första gången, i samband med att Fores Stockholm arrangerade sitt integrationsseminarium.

Fores har alltså noder även i Malmö och Umeå. Vi är: Helen Sylvan/Ekocentrum i Göteborg, Yasemin Arhan Modéer/Altitude Meetings i Malmö och Angéla Ekman-Nätt/ESAM i Umeå. Nu har vi tre regionala noder träffats och utbytt erfarenheter och idéer om kommande året. Vi ska försöka se till att bra idéer och upplägg sprids mer över landet. Fores Sverige drivs av Tove Mellgren, en av landets unga hållbarhetstalanger enligt en nyligen presenterad lista i Aktuell Hållbarhet.

Under våren 2018 har Fores Väst också fått förstärkning i form av Magnus Andersson, student inom samhällsstudier vid Göteborgs Universitet som gör sin sistaårspraktik och  som kommer att hjälpa till att utveckla noden och även arbeta med aktuella events.

Last modified: 8 februari, 2022