Världen har äntligen öppnat ögonen för klimatförändringarna. Men hur rustar vi våra samhällen lokalt och internationellt för konsekvenserna av extremväder och klimatdriven migration?

180523_ETC_Fores-debattVattennivåhöjningar och extremväder är två exempel på väderfenomen som kommer att drabba Göteborg i tilltagande utsträckning i och med klimatförändringarna. Stora delar av centrala Göteborg ligger lågt, till och med under havsnivån. Översvämningsrisken i Göta älv under extremt regn är överhängande.

Vattenfrågan och konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att kosta fastighetsägare, myndigheter, kommuner och skattebetalare mycket pengar i framtiden.

Klimatförändringarna ändrar inte bara förutsättningarna på hemmaplan. Flera stora flyktingkriser världen står inför är sprungna ur klimatförändringar och miljöförstöring. Årligen beräknas över 20 miljoner människor tvingas fly på grund av väderrelaterade risker. Det är fler än de som tvingas lämna sina hem på grund av krig och konflikt.

Forskare menar att hela regioner, till exempel delar av Nordafrika och Mellanöstern, kan bli obeboeliga, mycket på grund av extrem hetta. I andra regioner, till exempel Anderna i Sydamerika, drabbas människor som bedriver småskaligt jordbruk när glaciärerna smälter. Extrem torka leder till brist på dricksvatten och till att jord blir obrukbar.

Redan idag saknar en miljard människor, det vill säga var sjunde människa i världen, tillgång till säkert dricksvatten. Bristen på dricksvatten är en av faktorerna som driver på väpnade konflikter.

Höjda havsnivåer kommer tvinga många av de 600 miljoner människor som bor i särskilt lågt belägna kustområden på flykt. Livsmedelsproduktionen måste öka med befolkningstillväxten, samtidigt som klimatförändringar och fler extrema väderhändelser kommer att göra det svårare att bedriva jordbruk.

Man brukar ibland slarvigt tala om ”klimatflyktingar”.

Flyktingkonventionen skapades för människor som blir förföljda av politiskt förtryck eller tvingas fly på grund av krig, inte av väder. Begreppet klimatflykting är inte juridiskt erkänt och klimatdriven migration saknas hittills i internationellt bindande migrationsavtal.
Begreppet ”flykting” aktualiserar frågor som rör ansvar och rättigheter i internationell rätt som nationer och organisationer uppfattar som betungande. Vidare finns ofta flera bakomliggande orsaker till att en människa drivs på flykt. Dessa aspekter bidrar till att det är svårt att få upp frågan på det internationella samfundets agenda. En oklar ansvarsfördelning mellan två politikområden som traditionellt inte hör ihop, klimat och migration, riskerar att resultera i att problem faller mellan stolarna. Därför erkänns inte klimatdrivna migranter som flyktingar vilket gör dessa människor rättslösa. Det är inte ett konstruktivt sätt att hantera en situation som man vet kommer att förvärras.

I den bästa av världar skulle krafttag kunna mota klimatförändringarna och därmed just de klimatorsakade konsekvenserna och migrationen i grind. I verkligheten kommer vi att få leva med konsekvenserna av klimatpåverkan, inklusive storskalig, ofrivillig migration.

I Göteborg stad har man arbetat med klimatanpassning i över tio år. I Sverige har vi kapacitet att ta hand om dem som faller offer för väder och vind, men internationellt är människor betydligt mer sårbara.

Vi har allt att vinna på att se detta med öppna ögon och planera för en klok framtida hantering. I bästa fall bidrar förebyggande åtgärder till att färre människor kommer att migrera av klimat­relaterade skäl.

I sämsta fall är vi väl rustade för att hantera en kommande svår situation.

Av: Fores Markus Larsson, programchef klimat- och miljöprogrammet

Publicerad i ETC Göteborg 180523


Den 8 juni ordnar Fores Väst ett lunchsamtal om migration i samband med lanseringen av ”Migrationsinfo för alla”, tredje i raden av utgåvor. En intressant panel samtalar – missa inte tillfället! Läs mer och anmäl dig!

180608_Fores_Migrationsinfo-rapport

Last modified: 23 maj, 2018