Events

Plast i kretsloppet

27 januari, 2015
09:00
 till 
13:00

Stad efter stad förbjuder plastpåsar, t ex New York. Vi läser om en hel kontinent av plast i havet… Vilken roll spelar plast i dagens värld? Vilken nytta gör den, och vilken skada? Kan vi leva utan den? Kan vi producera den fossilfritt? Och hur fungerar återvinningen?

gulabadankorVälkommen till en halvdag om plast! Vad består den av, hur tillverkas den – och hur fungerar återvinningen? Oavsett om du är plastifierad eller rabiat motståndare till plast tror vi att du kommer att få en hel del intressant insikt med dig från den här förmiddagen.

Talare:

150127_lena-lundberg_IKEMLena Lundberg är ansvarig för plastråvarufrågor på bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Medlemsföretagen arbetar med kemi i vid bemärkelse och delar en gemensam vision för hållbar tillväxt. Lena kommer att berätta om vilken nytta plasten gör och hur branschen arbetar för att plastanvändningen skall bli mer hållbar, bl.a. ökad användning av förnyelsebara råvaror, ökad återvinning och minskad nedskräpning.

 

150127_Johan-FelixJohan Felix är Director Materials Group & Coordinator vid CCR – Chalmers Competence Centre Recycling. CCR är ett kompetenscentrum för återvinning som har sin hemvist på avdelningen Industriell Materialåtervinning på Chalmers och som koordineras av Chalmers Industriteknik.  Johan är expert på återvinning av olika material. Idag berättar han om de senaste landvinningarna (och problemen) inom plaståtervinning.

 

140908_Anders_Lund_äpple_horisontell_HSAnders Lund är utbildare på Ekocentrum med många år i jobbet. Det har gett honom en både bred – och djup – syn på det här med kretslopp. Vad är plast egentligen?  Anders tar oss med ner i plastens kärna och upp på ytan igen, när han såväl hyllar plasten som förpackning – och ger oss kalla kårar när det gäller plastnedskräpning t ex i havet. Anders visar områden där plasten nästan oöverträffad som råvara, men hur ska plastindustrin förses med råvaran i framtiden? Kan bioplast bli lösningen, och ta över det fossila? Eller behöver vi ta fram helt andra material?

Program 27 januari 2015:

  • 08.45 Registrering
  • 09.00 Start, Anders Lund
  • 09.45 Fika med fralla
  • 10.15  Lena Lundberg
  • 11.00 Johan Felix
  • 11.45 Diskussion och summering av förmiddagen
  • 12.00 Lunch i caféet
  • 13.00 Slut

Anmälan och avgifter:

Anmäl dig senast den 20 januari 2105. Anmälan till seminariet är bindande, men du kan avboka dig utan kostnad senast 30 dagar före seminarietillfället!

För medlemmar i Ekocentrums nätverk: 495 kr ex moms, vilket inkluderar fika och lunch. Notera MEDLEM i rutan ”Något annat du vill tillägga” i anmälan! Vill du bli medlem? Läs mer och anmäl ditt intresse här!

För övriga intresserade: 950 kr ex moms, vilket inkluderar fika och lunch.


150127_AndersLund_Plast

150127_Lena Lundberg_IKEM

150127_JohanFelix_Plaståtervinning