Datum:
29 november 2022 kl. 14:00 - 16:30


Välkommen till en kombinerad workshop och nätverksträff om cirkulära affärsmöjligheter! Här får ni ta del av kommuners arbete för en cirkulär upphandling av produkter och tjänster, inspireras av några av Ekocentrums goda exempel inom cirkulär ekonomi, lära mer om den kommande cirkulenten samt möjligheterna med Ekobankens omställningslån!

Workshopen och övriga aktiviteter i projektet cirkulärt företagande är finansierade av Wilhelm Röhss Donations fond. 

Program – cirkulära affärsmöjligheter

14:00 – 15:00 Introduktion om framtida möjligheter till nya marknadsvinster för cirkulära verksamheter

Kommuners arbete för en cirkulär upphandling

Kungsbacka Kommun – Anna Hallin, Hållbarhetssamordnare på inköp

Kungsbacka kommun har som mål att bli en av de främsta kommunerna i landet inom miljö- och klimatfrågor. För att närma oss målet är hållbar konsumtion ett prioriterat område, och där är en ökad cirkularitet en grundförutsättning. Kungsbacka har bland annat upphandlat cirkulära tjänster för att kunna reparera och uppgradera olika produkter, som textil och elektronik. Vi ställer krav för att på olika sätt förlänga livslängden på det vi köper in,  och för att styra mot återvunna eller förnyelsebara material fria från farliga kemikalier. Anna Hallin arbetar som hållbarhetssamordnare på Inköp i Kungsbacka, där hon arbetar med hållbarhetskrav i upphandlingar.

Härryda Kommun – Alice Karlström, Projektledare cirkulära möbelflöden

Härryda kommun ställer nu om till ett cirkulärt möbelflöde där målet är att nyttja befintliga resurser, sluta slänga möbler och minska nyinköp. I projektet ingår även att ta fram nya avtal för inköp så att möblerna vi köper in nya passar det cirkulära flödet och kan cirkuleras i flera år. Ett exempel på det är att Härryda nu har ett standardiserat sortiment för att öka möjligheten för återbruk i framtiden.  Alice Karlström driver projektet Cirkulära möbelflöden under 2022 och 2023. Hennes uppdrag är bygga upp infrastrukturen i flödet för att sedan låta det integreras i ordinarie verksamheter.

Cirkulenten – den nya kundgruppen

– Emma Öhrwall och Lovisa Walldén, Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, Hållbar konsumtion och privatekonomi. 

Majoriteten av svenskarna vill leva mer hållbart men hur ser egentligen dagens cirkulent ut och hur kommer den se ut i framtiden? Hur kan företagens roll se ut i den cirkulära omställningen? Emma Öhrwall är verksamhetsutvecklare med samordnande uppdrag och Lovisa Walldén är planeringsledare i hållbar konsumtion.

Omställningslån som möjliggörare i övergången till en cirkulär verksamhet

Ekobanken, Maria Flock Åhlander, VD

Ekobanken finansierar hållbara företag och föreningar och redovisar alla lån öppet. De har även finansierat omställning främst på energisidan och bolånesidan. Banken vill vara ännu mer aktiv i den omställning som behövs och därför har de ett Omställningslån för utveckling eller om man vill vända på det och säga Utvecklingslån för omställning. Detta lån riktar sig till företag och föreningar som vill ställa om och utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning. Maria berättar om detta och det unika med Ekobanken och hur pengar är verktyg för en hållbar framtid. Maria har varit på banken sedan 2007 i olika roller. Maria har över 25 års erfarenhet inom hållbarhetsområdet.

Affärsmöjligheter med att driva en cirkulär verksamhet

Sajkla, Anna German, sälj och marknad

Sajklas vision är att skapa en ny marknad för möbler och inredning för offentliga miljöer där det är lika enkelt – eller enklare, att återbruka som att köpa nytt. Affärsmodellen bygger på att hjälpa kunden att vända på inköpstrappan och i första hand återanvända möbler i befintligt skick, i andra hand renovera och i tredje hand köpa nya möbler som går att återbruka. De som börjat jobba efter den här principen har sett att det sparar både på miljön och ekonomin, och att besparingen ökar med tiden. Så varför fortsätta förbruka jordens resurser när vi kan använda det vi redan har? Genom att visa vinsterna för våra kunder skapas vinster och mervärden även för vår egen verksamhet – alla blir vinnare när vi samarbetar för ett resurseffektivare samhälle! Anna har nyligen börjat arbeta på Sajkla, är i grunden kommunikatör och har varit engagerad i omställningen till cirkulära möbelflöden sedan 2016.

15:00 – 16:15 Workshop med erfarenhetsutbyte och fika
16:15 – 16:30 Summering och avslut

Målgrupp

Små- och medelstora företag i Göteborg med omnejd samt medlemmar i Ekocentrums nätverk.

Plats

Yesbox/Ekocentrum i Gamlestaden i Göteborg.

Adress: Gamlestadens Fabriker, Hus B13, 415 02 Göteborg

YESBOX – Home of Entrepreneurs – Google Maps

Anmälan

Anmälan sker i nedan formulär senast den 25 november.

Frågor?

Kontakta Maria Elggren, maria.elggren@ekocentrum.se alt 031-705 07 40.

Varmt välkommen!


Relaterade event

  • Inga evenemang i denna kategori
  • Last modified: 25 november, 2022