Cirkulärt företagande

Cirkulärt företagande - ställ om och framtidssäkra verksamheten

Nu får fler små- och medelstora företag i Göteborgsregionen chans att ställa om och bli mer cirkulära med stöd av Ekocentrum och Coompanion. Helt kostnadsfritt! Anmäl ert företag redan nu!

Studier visar att bara 3,4% av den svenska ekonomin är cirkulär i dagsläget. Det innebär att mer än 96 % inte är det. Här finns marknadspotential! Hur kan ni nå de nya cirkulenterna? Hur kan ni gynnas av kommande riktlinjer för cirkulär upphandling? Att vara tidigt ute skapar möjligheter att stärka sitt varumärke och utveckla nya affärer som bidrar till en cirkulär och hållbar framtid. 

Ekocentrum och Coompanion har satt ihop ett gemensamt erbjudande där ni har chansen att titta närmare på er verksamhet, få stöd till att bli mer hållbara och se hur ni kan öka lönsamheten i företaget. Du hittar oss här!

Det här ingår

Alla aktiviteter är kostnadsfria och valfria. Delta i en eller delta i allt! Vi vill ge stöd där det behövs för att påskynda omställningen. Klicka på “i” /information för mer information om varje aktivitet. 

Anmälan

Anmälan är bindande. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria men vid no-show tar vi ut en avgift på 200 kr per bokning. Avanmälan senast sker senast dagen före via mejl till info@ekocentrum.se.
E-post(Obligatoriskt)
Jag vill delta i följande:(Obligatoriskt)
Hur fick du vetskap om projektet?

Arbetar ni redan cirkulärt? Bli ett av våra goda exempel!

I Ekocentrums utställning i Gamlestaden i Göteborg håller vi löpande inspirationsutbildningar i hållbart företagande och cirkulär ekonomi. Centralt i dessa utbildningar är att vi konkretiserar hållbarhetsdiskursen med goda exempel på verksamheter som går före och visar vägen! Vi använder föregångare som ledstjärnor i arbetet för att fler ska påbörja omställningen i den egna verksamheten. 

Vill du vara med som ett av många goda exempel på hur vi ställer om Sverige från en linjär- till en cirkulär ekonomi?

Kontakta Maria Elggren, maria.elggren@ekocentrum.se, 031-705 07 40. 

Vi ser fram emot att få tala oss varma om din cirkulära produkt eller tjänst! 

Samverkan och finansiering

Ekocentrum driver projektet Cirkulärt företagande som finansieras med medel från Wilhelms Röhss donationsfond. Projektet pågår under höst/vinter 2022 och har som syfte att stötta små- och medelstora verksamheter i Göteborg med omnejd att ställa om till cirkulära affärsmodeller och bidra till en cirkulär ekonomi. Verksamheter med redan etablerade och välfungerande cirkulära affärsmodeller erbjuds kostnadsfri plats i Ekocentrums hållbarhetsutställning under 6 månader.  Delar av projektet sker i samarbete med Coompanion som erbjuder hållbarhetsgenomlysning samt rådgivning och stöttning för verksamheter inom ramen för projektet 2030Biz.

Stiftelsen Ekocentrum har som uppdrag att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta gör vi genom att erbjuda hållbarhets- och miljöutbildningar samt visa på exempel och lösningar inom hållbar utveckling. För oss är det viktigt att förmedla en helhetsbild för vad hållbarhet är och hur verksamheter kan bidra och ställa om. Vi vill ge goda förutsättningar för verksamheter att gå från ord till handling! 

 

Vi är en oberoende arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare och allmänhet. 

Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

www.coompanion.se

Projektbakgrund

År 2021 genomförde Ekocentrum projektet Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg med syfte att öka kunskapen hos företagare i Göteborg om vad cirkulär ekonomi innebär, dess fördelar och hur det kan integreras i olika verksamheter. Vi har sett att intresset för området är stort samtidigt som omställningen går alltför långsamt. Vi vill med detta nya projekt Cirkulärt företagande stötta verksamheter att gå från ord till handling genom en mängd olika aktiviteter som vi anser är nycklar i omställningen.

Projektets delar

  1.  Analys av olika affärsmodeller och verktyg för att implementera cirkulär ekonomi

2. Exponering av goda exempel på affärsmodeller som redan är etablerade och välfungerande i Ekocentrums hållbarhetsutställning samt digitalt

3. Stöd till verksamheter. Cirkulärt företagande  – ställ om och framtidssäkra din verksamhet. Vi bjuder in små- och medelstora företag för  att ge stöd och kompetensutveckling med hjälp av hållbarhetsanalys, utbildning, rådgivning i affärsutveckling, mötesplats och nätverk