Events

Köldbryggor och energiberäkningar

2 oktober, 2018
08:30
 till 
12:30

Många nybyggda hus klarar INTE energikraven! Här presenteras de viktigaste orsakerna och hur vi kan åtgärda dem. Seminariet visar hur man granskar och reducerar köldbryggor samt hur man gör en energiberäkning som hjälper till att undvika dåliga överraskningar.

 

Hur gör vi bättre energiberäkningar och energikalkyler? Bättre planering och förståelse för olika komponenters betydelse samt betydelsen av verifierade värden.

Vad är konfortberäkningar och varför behöver vi dem? Viktigt att vi inte missar att säkerställa ett bra inomhusklimat.

Vad är köldbryggor och varför har de blivit allt viktigare att kunna hanterar dem? Med den höga isoleringsnivån de nya byggnaderna ska ha, enligt BBR, blir det än viktigare att kunna identifiera och bygga bort köldbryggor.

En anledning till att nybyggda hus inte klarar energikraven är att det oftast inte görs några välplanerade energiberäkningar innan byggstarten, d.v.s. för många antagningar och standardvärden används, istället för verifierade värden från datablad o.s.v. – och att komponenterna inte är utvalda på ett noggrant sätt. Energibehovet är därför mycket högre än man har förväntad sig. En utförlig energikalkyl innehåller också vissa komfortberäkningar som hjälper oss att säkerställa ett bra inomhusklimat, d.v.s. inte för kallt och inget kallras under vintertiden och heller inte för varmt under sommarperioden. Några lågenergihus har problem med detta och det kunde ha undvikits om planeringen hade grundats på noggranna energibalanskalkyler.

Med den höga isoleringsnivå som de nya byggnaderna skall ha, enligt BBR, kommer köldbryggor att spela en allt större roll. Det finns fall där t.ex. anslutningen mellan yttervägg och golvplatta förlorar mer värme än själva ytterväggen. Dessutom kan köldbryggor vara orsaken till kondens och mögel som inte är bra vare sig för huset eller för de som bor där.

 

BFI_Ingo-TheoboldtSeminarieledare: Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker och passivhusexpert från Building Future Institute.


Investering: deltagaravgiften är 3.900 kr (exkl moms) och faktureras i förväg. Fika och ev dokumentation ingår.

Rabatter: Om ni bokar flera personer från samma verksamhet får ni 25 % rabatt på deltagaravgifterna (förutsatt att vi kan fakturera era platser på samma faktura)! Medlemmar i Ekocentrums nätverk har som vanligt 25 % rabatt på kurser!

Anmäl dig senast 26 september 2018! Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.