Nyheter

Hur når vi till en cirkulär omställning år 2050? Workshop

160428_backcasting_alan-kay

160428_backcasting_alan

160428_backcasting_alan

skeleton