Nyheter

Cirkulär Kemi – nya tankesätt och modeller för en giftfri miljö och cirkulär ekonomi

Cirkulär kemi_bok_omslag

Cirkulär kemi_bok_omslag enligt BOD_17x22cm_Blå_provtryck.indd

Cirkulär kemi_bok_omslag

skeleton