Events

Events på EkocentrumTidigare event - Nätverksträff.
För att visa alla aktuella event, klicka här!

Årets tredje nätverksträff – Guidning och mingel i Ekocentrums nya hållbarhetsutställning 2021

Ekocentrum är i full färd med att färdigställa en helt ny miljö- och hållbarhetsutställning i Gamlestadens fabriksområde i Göteborg. Invigning sker i slutet av september! Du som medlem i vårt nätverk får nu möjlighet att bli en av de... Läs vidare...

Prata hållbarhet! Hur vi kommunicerar framsteg och motgångar – Nätverksträff nr 2

Det kan kännas tidskrävande och som ett nödvändigt ont att redovisa och kommunicerar det hållbarhetsarbete som verksamheten gör och vill göra. Tid som tas från verklig handling. Men för att få människor med oss, som förstår vad vi... Läs vidare...

Årets första nätverksträff: Hållbarhetsrådgivning med FN:s globala mål som utgångspunkt

Välkomna till årets första nätverksträff! Vi håller en kortare introduktion om de globala målen och därefter presenterar vi vår nya digitala utställning där vi visar exempel på hur verksamheter kan bidra till globala målen. Där har vi... Läs vidare...

Nätverksträff: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Verktyget VEsta!

Förlusten av den biologiska mångfalden pekas ut som den mest akuta utmaning planeten står inför! Vi lever i det sjätte massutdöendet - efter dinosauriernas utdöende för 60 miljoner år sedan. Skillnaden vi ser idag är orsakat av mänsklig... Läs vidare...

Inställd! Kursen kommer flyttas till hösten 2020 – Nätverksträff 1 2020: Globala målen kopplat till din verksamhet

Träff nummer ETT – 2020 är redan här! Vilka mål gäller nu? Globala målen kopplat till din verksamhet! Under denna eftermiddag går vi igenom vilka mål din verksamhet har att förhålla sig till idag - prioriteringar, målkonflikter och... Läs vidare...
181207_HM_klimatpositiv

Klimatpositiv verksamhet! 28 februari

Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll till 2050. Det är en utmanande resa och mycket behöver ske. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel... Läs vidare...
160622_globala-malen-2015

FN:s globala mål i din verksamhet!

Fler och fler inte bara pratar om, utan använder, FN:s globala mål som verktyg i hållbarhetsarbetet. Har din verksamhet koll på dem? Hur omsätter ni dem i företagets verksamhet? Vilken är affärsnyttan med att arbeta med målen? Välkommen... Läs vidare...
160622_globala-malen-2015

Är du på banan? Om FNs globala mål i företagens värld!

Har din verksamhet koll på FNs globala mål? Hur omsätter ni dem i företagets verksamhet? Vilken är affärsnyttan med att arbeta med målen? Välkommen till en workshop om FNs globala mål (SDG:erna - Sustainable Development Goals) och framför... Läs vidare...
170818_Mattias-Goldmann2

Kick-off med Mattias Goldmann inför klimatmötet i Bonn

Klimatmöte i Bonn - vad ger det, hur påverkar det mig? Två år efter den stora överenskommelsen i Paris är det dags för FN-klimatmöte i Bonn. Hur långt har vi kommit sedan Paris - vad är framstegen, motgångarna och kompromisserna? Vad ska... Läs vidare...
inger-lena-bennman

Gör hållbarhetsfrågor till en framgångsfaktor i din organisation!

Jobbar du med hållbarhetsfrågor men ser ett ljummet intresse bland dina kollegor? Ser företagsledningen hållbarhet bara som ett måste, som ska bockas av? Den här halvdagen ger dig praktiska verktyg för att kunna kommunicera och också... Läs vidare...
161021_David-Jonstad

Jordad: David Jonstad vill inspirera till ett enklare liv

Vår civilisation genomgår en långsam kollaps. Det menar författaren David Jonstad som söker ett enklare liv bortom konsumtionssamhället. Nu har du åter chansen att träffa honom på Ekocentrum. Han besökte oss senast för några år sedan... Läs vidare...

Hur når vi till en cirkulär omställning år 2050? Workshop

Tänk er Sverige 2050 och att vi då har gjort de nödvändiga steg som krävs för att uppnå en cirkulär ekonomi. Ett samhälle inom planetens gränser, där tjänster och produktion produceras till maximal nytta för planet, samhälle och... Läs vidare...
Anna Kjellberg

Trendspaning: Miljö och hållbarhet – nytt datum!

OBS! Detta seminarium har flyttats fram från 5/4! Det dagliga flödet av händelser och nyheter inom miljö och hållbarhet kan kännas överväldigande och att det är svårt att urskilja de mönster som berättar om vad som är viktigt just... Läs vidare...

Trendspaning på hållbarhetsområdet

Vad händer på hållbarhetsområdet? Ja, ett är säkert - det är mycket! Om du också upplever en viss svårighet att få överblick, kan vi erbjuda en lösning. Kom på trendspaning med Anna Kjellberg från Miljö Online! Här får du även en... Läs vidare...
Eva_Wenström

Nyfiken på offentlig upphandling?

Har du funderat på att vara med i en offentlig upphandling, men tycker att det verkar för krångligt och tar för lång tid? Du är inte ensam, många företag avstår från att lämna anbud just av den anledningen. Nu finns tillfälle för dig... Läs vidare...
150318_SvanteAxelsson

Vår tid är nu! Hoppfullt om klimatkrisen med Svante Axelsson

Klimatkrisen är fortfarande möjlig att lösa! Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson ser möjligheterna och vill med sin bok ge oss hopp. Den här eftermiddagen träffar du även några andra som vill gå från ord & tanke... Läs vidare...

Plast i kretsloppet

Stad efter stad förbjuder plastpåsar, t ex New York. Vi läser om en hel kontinent av plast i havet... Vilken roll spelar plast i dagens värld? Vilken nytta gör den, och vilken skada? Kan vi leva utan den? Kan vi producera den fossilfritt? Och... Läs vidare...
logo colibri

Lyft in hållbarheten i kärnverksamheten med Blue Economy!

Det handlar om att sortera in olika delar av hållbarhetsfrågorna i affärstänkandet. Vi har tidigare lyft begrepp som CSR, cirkulära företag, livscykelanalys, ekosystemtjänster och mycket mer i våra nätverksträffar. Lägg ihop dessa begrepp... Läs vidare...
Anna_Elofsson

Våga – ta de beslut som behövs!

Var snäll och stör... För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs modiga beslut, avvika från stigen vi så vant trampar vidare i. Vem vågar ta steget och trampa upp nya stigar? Hur vågar en människa det? Vill du... Läs vidare...
140220_Mats-Eric_Nilsson

Seminarium/nätverksträff: Saltad nota – vad får du på tallriken?

Förr kunde det hända att kyparen liksom räknade fel. I branschen talade man om att salta notan. Att den mätta och belåtna kunden gärna kunde luras att betala några tior för mycket. Idag är krogfusket satt i system. Ingen har förmodligen... Läs vidare...

Seminarium/nätverksträff: Digitala möjligheter

En dag för dig som köper in datorer/IT-utrustning och -system OCH för dig med hållbarhets- och miljöansvar! Nu kommer verktyget ni kanske saknat: en standard för hållbar IT! Men du får så mycket mer den här dagen - utblickar i megatrender... Läs vidare...
Cirkuär_ekonomi

Cirkulär ekonomi för företag/ledning

Välkommen till en halvdag om hur företag kan ta sig an miljöproblematiken på ett positivt och lösningsfokuserat sätt, där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet. Varför har vi människor problem med avfall och utsläpp när... Läs vidare...