Events

Events på Ekocentrum


BFI_Per-Andersson

Fuktsäker byggprocess – en garanterat lönsam investering

Över 80% av alla garantikostnader i byggprocessen är fuktrelaterade i någon form och en väldigt stor andel av våra byggnader har fukt- och mögelskador. Den här utbildningen ger en överblick över utmaningarna, men också konkreta verktyg hur... Läs vidare...
BFI_Ingo_after

Omfattande energirenovering till låga kostnader

Snart ska även befintliga hus renoveras till NNE-nivå. Många är rädda för höga kostnader och undrar om genomförbarheten. Det här seminariet visar exempel på miljonprogramspunkthus renoverat till plusenergihusstandarden, med lämpliga... Läs vidare...
BFI_Ingo-Theoboldt

Köldbryggor och energiberäkningar

Vad krävs för att bygga energieffektivt och hur gör man en energiberäkning? Mer info kommer... Seminarieledare: Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker och passivhusexpert från Building Future Institute. Investering: deltagaravgiften är... Läs vidare...
BFI_jordklot_fotavtryck

Livscykelanalys (LCA) i byggprocesser

Hur kan LCA och klimatberäkningar minska byggprocessernas klimatpåverkan? Introduktion till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM 1.0.     Vi har blivit allt bättre på att bygga energieffektiva byggnader – nu måste vi... Läs vidare...
BFI_Certsystem

Certifieringssystem för byggnader i Sverige – översikt

Vilka certifieringssystem finns för byggnader i Sverige idag? Hur skiljer de sig åt? Vi går igenom några av de vanligaste certifieringssystemen för byggnader i Sverige, exempelvis MiljöByggnad, Svanen, BREEAM SE, LEED, Green Building m fl... Läs vidare...
BFI

Kretsloppsanpassat byggande

Hur bygger man sunda, energieffektiva och hållbara hus med låga driftskostnader? Den här kursen visar på goda exempel från både Sverige och övriga världen.   Vad innebär hållbart byggande? Varför måste vi bygga mer... Läs vidare...
180614_BFI_NNE_flerfamiljshus

Klimatsmart byggande –nära-noll-energi (NNE)

Historik och dagsfärsk information om dagens energikrav och kommande dito, toppat med LCA. Information från bland annat Miljöbyggnad. Det här tillfället handlar mer om att jobba för hållbart byggande och uppfylla nya... Läs vidare...

Tidigare event - Building Future Instistute-kurs.
För att visa alla aktuella event, klicka här!

BFI_jordklot_fotavtryck

Livscykelanalys (LCA) i byggprocesser

Hur kan LCA och klimatberäkningar minska byggprocessernas klimatpåverkan? Introduktion till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM 1.0.     Vi har blivit allt bättre på att bygga energieffektiva byggnader – nu måste vi... Läs vidare...

Det var alla kommande event i kategorin Building Future Instistute-kurs just nu. Men kom tillbaka – nya events tillkommer efterhand!
Klicka här
för att visa tidigare event i kategorin.