Events

Naturens rättigheter

16 oktober, 2019
18:00
 till 
19:30

Hur gör vi när lagen skadar naturen? Naturens rättigheter är en växande rörelse som bygger på förståelsen att det är våra juridiska system som skadar snarare än skyddar miljön.

Omslag_Naturens rättigheter.inddDagens lagstiftning reglerar exploateringen av naturen men ger den inget egentligt skydd. I det industrimoderna samhället har naturen ingen egenvärde utan ses som en resurs på människans villkor. Världen över ses detta nu över och floder, sjöar och skogar har fått status som juridiska rättssubjekt. I Sverige har två internationella konferenser om naturens rättigheter hållits och arbetet för en kulturell och juridisk ändring pågår för fullt.

 

I år kom också den första svenska boken om naturens rättigheter ut där Martin Hultman, docent vid Chalmers, är medförfattare till boken Naturens Rättigheter.

Arci Pasanen är kommunikatör och aktivist och jobbar med att få Vätterns rättigheter erkända.

191023_MartinHultman_iskogen

Den här kvällen presenterar Martin Hultman boken och frågeställningarna i den.

Efter kvällens föredrag är du välkommen att stanna kvar och diskutera några frågor:

  1. Vad behövs för att Vättern ska erkännas rättigheter?
  2. Hur kan du bidra till att Vättern erkänns rättighet?
  3. Vilka blir konsekvenserna för allt levande i ekosystemet Vättern på 50 års sikt om Vättern erkänns rättigheter?

 

190424_Arci-Pasanen_naturens-rättigheter

Kvällen är ett samarbete med Naturens Rättigheter i Göteborg. Arci Pasanen berättar om dem.

Varmt välkommen att delta!

 


Omslag_Naturens rättigheter.indd

Köp boken också!

Vill du köpa boken Naturens rättigheter, som kom ut i somras? Martin säljer den under kvällen till signeringspris 200 kr – men lägg gärna på 100 kr som stöd till arbetet med Naturens rättigheter i Sverige! Du kan swisha betalningen eller betala kontant.


Onsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.