Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Träff nummer ETT – 2020 är redan här! Vilka mål gäller nu? Globala målen kopplat till din verksamhet!

Under denna eftermiddag går vi igenom vilka mål din verksamhet har att förhålla sig till idag – prioriteringar, målkonflikter och synergieffekter. 

Generationsmålet som skulle vara uppfyllt 2020 – Hur gick det? Vad händer nu. Vilka hjälpmedel har vi fått för att kunna jobba effektivt – lagar, regler, riktlinjer, upphandlingsmyndigheten/ kemI/arbetsmiljöverket/Nätverk. 

Globala-målen – Nuläge och prioriteringar. A-2030 delegationens prioriteringar osv. 

Frågor som lyfts under kursen: 

♠  Dessa mål har vi i företaget – vad är prioritet – Varför?  

♠  Hur styr vi mot målen – organisation, ledning, styrning. Når vi målen? 

♠  Räcker detta – Vad borde göras mer? Varför gör vi inte mer? 

♠  Kan vi se mervärden utanför målet och kan vi se målkonflikter? 

♠  Summering – Detta är jag extra stolt över och detta kommer jag ta med mig hem från denna träff. 

160622_globala-malen-2015

Gästföreläsare: Anders Ahlbäck, projektledare vid Göteborgs Centrum för hållbar utveckling, GMV, Chalmers och Göteborgs Universitet

Sedan början av 2000-talet har Anders arbetat med miljö- och energifrågor men, precis som samhället i övrigt, har fokuset långsamt breddats till hållbar utveckling. Numera tar Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling upp den mesta av tiden – att hjälpa akademin och andra aktörer att finna angreppssätt och vägar in till detta breda och komplexa ramverk.

SDG Impact Assessment Tool

Verktyget erbjuder en enkel men strukturerad metod för att identifiera relevanta hållbarhetsperspektiv (SDGs) för innovationer, forskningsprojekt eller organisationer. Utifrån en självutvärdering identifierar en användare vilka SDGs som är relevanta för den egna verksamheten och försöker beskriva potentiell påverkan på dessa. Att göra en SDG impact assessment (påverkansbedömning) handlar lika mycket om det egna lärandet som resultatet – vad vet vi om hur vi förhåller oss till hållbar utveckling, vilken kunskap saknar vi och hur kan vi stärka vårt bidrag? Läs mer om verktyget här: https://sdgimpactassessmenttool.org/

 

Information om nätverket och kostnader för dessa träffar

Att vara medlem i Ekocentrums nätverk 2.0 kostar  950 kr per år/per person + moms.. Medlemskapet är inte bindande och kan överlåtas till annan inom verksamheten.  

Som medlem kan du anmäla dig till dessa träffar till självkostnadspris, se övriga erbjudanden nedan:

 

♠  Ta del av våra workshopträffar till självkostnadspris. 1.450 kr +moms per tillfälle.

Ta med en kollega och betala 50% för andra platsen. Ordinariepris för icke-medlemmar: 2.900 kr + moms 

♠  Erhåll 25% rabatt på samtliga kurser som Ekocentrum arrangerar. 

♠  Erhåll rabatt vid bokning av en hållbarhetskonsult. Vid bokning av 10 timmar ges de två första timmarna kostnadsfritt.  

Läs mer om vårt nätverk här!

Det går också bra att anmäla dig till våra nätverksträffar även om du inte ingår i nätverket. Då är kostnaden till ordinariepris.

Anmälan görs i nedan formulär, är du medlem skriv MEDLEM i nedersta fältet.

Kommande nätverksträffar: 

9 juni 2020 – Nätverksträff nummer TVÅ: Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster. Workshop och Ekosystemverktyget VEsta. Gästföreläsare: Sofia Berg

September 2020 – Nätverksträff nummer TRE: Klimatsmart verksamhet. Workshop och verktyget Carbon Footprint. Gästföreläsare: Markus Göranson

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 21 februari, 2020