Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!

170419_Gbg-Energi-solig-framtidMånga vill satsa på solceller och de senaste åren har Sverige fördubblat solcellskapaciteten. Att investera i solceller och producera egen ren el är en bra insats att göra för miljön och klimatet.

Kom och lyssna på Rebecca Palmgren, Göteborg Energi, som berättar om hur hon ser på framtiden och solceller. Att vi behöver mer förnybar energi än idag, det en sak som är säker!

Vill du ha en (gratis) fika med kaka innan? Göteborg Energi bjuder på fika i Ekocentrums café kl 17.30 – anmäl dig här nedan om du vill ha fika före seminariet! Till föredraget behövs inte anmälan.


Solceller

Solen är en fantastisk energikälla. Solenergin är gratis, orsakar inga driftsutsläpp och är tillgänglig i större mängder än vi någonsin kan konsumera. I solceller omvandlas solenergin till el.

Solenergin har en särställning jämfört med andra energikällor eftersom den är förhållandevis enkel att använda i stadsmiljö. Solceller kräver inga större ingrepp i fastigheterna och fungerar dessutom som bäst när de placeras på ytor som annars inte används till någonting alls; hustaken.

Strålande förutsättningar

I Sverige har vi bra solförhållanden. Ett vanligt villatak tar emot cirka fem gånger mer energi än huset förbrukar under ett år. Om vi placerade solceller på alla tak med stor potential för solenergiproduktion i Göteborg så skulle vi kunna tillgodose en stor del av stans totala elbehov!

Denna onsdagskväll genomförs i samarbete med Göteborg Energi.


Mer om solceller

Solel är fantastiskt, inga rörliga delar, inget som förbrukas och egentligen inget som går sönder. Underhåll, kanske någon avspolning, och med en livslängd på säkert 30-35 år. Vi stöttar dig med all administration såsom ansökningar, kontakter och elavtal.

Strålande förutsättningar

I Sverige har vi bra solförhållanden. Ett vanligt villatak tar emot cirka fem gånger mer energi än huset använder under ett år. Om vi placerade solceller på alla tak med stor potential för solelproduktion i Göteborg så skulle energimängden motsvara en stor del av stans totala elbehov!

Solkartan

Vi har solinventerat alla tak i centrala Göteborg. Här kan du ta reda på solelpotentialen, för just ditt tak.

Är solceller lönsamt?

Solinstrålningen är både gratis och skattefri. Det som kostar är att installera den anläggning som behövs för att utvinna solenergin. Vinsten ligger i de minskade elinköpen. Hur lönsamt det är och kommer att vara framöver beror på vad man tror om elmarknadens prisutveckling och skattereglering. Och när solcellsanläggningen är betald är elen i princip gratis, eftersom driftkostnaden är så låg. Undersök hur lönsamt det skulle vara för dig att installera solceller med hjälp av vår checklista.

Du kan få upp till 20 % i investeringsbidrag

Det finns statligt stöd för installation av solceller. Som privatperson kan få så mycket som 20 % av investeringskostnaden och bidraget ges ut så länge de avsatta pengarna räcker. Om du inte ansöker om investeringsbidraget kan du använda ROT-avdrag för installationsarbetet.

Källa: Göteborg Energi


Har du koll på Solcellskollen? En av innovationerna i Ekocentrums temarum Nya innovationer för det goda livet är en hjälp för privatpersoner att hitta den optimala solcellslösningen. En första version av webbsidan beräknas lanseras våren 2017. Läs mer…


Referat från föreläsningen (pdf): Framtiden är solig

FRITT INTRÄDE! Du behöver inte föranmäla dig till våra onsdagskvällar, men kom i tid – välkommen!

Jag vill ha en fika innan! Därför anmäler jag mig här nedan! (Du behöver inte ange fakturaadress)

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 21 mars, 2017