Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 15 om Ekosystem och biologisk mångfald där Alexandre Antonelli och Martin Persson berättar om sin forskning om regnskogen.

170913_SDG 15_ekosystem_biologisk-mångfaldEkosystem och biologisk mångfald, som innebär att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Föreläsare:

Alexandre Antonelli är professor på Institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet och föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. Alexandres forskning är inriktad på evolution och biogeografi med fokus på tropiska Amerika. I sin föreläsning kommer han fokusera på den biologiska mångfalden i Amazonas regnskog och hur forskningen kan bidra till att bevara biodiversiteten.

Martin Persson är docent på Fysisk resursteori, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers och forskar bland annat om internationell klimatpolitik och biobränslen. I föreläsningen kommer han att prata om tropisk avskogning och hoten mot biodiversitet i regnskogen, vilka orsaker som ligger bakom och hur avskogningen kan minska.

Visste du det? Alexandre känner du kanske igen från invigningen av Ekocentrums temautställning om hållbara innovationer i Västra Götalandsregionen? Han står bakom en av de 20 innovationer vi visar i temauställningen: BioNote – en global plattform för forskare att samla biologisk data! Läs mer om BioNote här… 

Inslag i Sveriges Radio 161229: Nytt centrum för biologisk mångfald

170913_Alexander-antonelliBiologisk mångfald handlar om anpassningsförmåga och variation bland levande organismer samt mångfalden inom och mellan arter och ekosystem. Men biologisk mångfald handlar inte bara om växter, djur och mikroorganismer, det handlar också om människor och vårt behov av en levande och hälsosam natur. Biologisk mångfald är grunden till naturens kraft att ge oss de ekosystemtjänster vi behöver för vår överlevnad, såsom vatten, ren luft och pollinering av våra grödor. En viktig fråga inom biologisk mångfald handlar därför om att bevara våra växt- och djurarter för framtida generationer.

170913_Biologisk_mångfald_SDG 15Idag är biologisk mångfald en av de planetära gränser som människan överskridit mest. WWF  uppskattar att mer än häften (58%) av alla djurarter har försvunnit under de senaste 40 åren och om den negativa utvecklingen inte stoppas beräknas två tredjedelar av alla djurarter vara borta år 2020. Många arter utrotas också innan människan ens upptäckt dem och vissa experter hävdar att det varje dag utrotas mellan 1-100 ryggradslösa djur i världen.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.
Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på kaffe, te eller juice i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00. För att delta i fika – Anmäl dig här för fika!


FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,  i samarbete med Ekocentrum. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Kommande tillfällen i serien hösten 2017 blir 11 oktober och 8 november.

Läs mer om de globala målen…

Den här kvällen är ett samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV och Göteborgs FN-förening.

 


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 30 augusti, 2017