Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Det har de senare åren fokuserats på stora nederbördsmängder som faller på kort tid – Storm Water – och de problem detta leder till i urbana områden.

Enligt SINTEF Byggforsk i Trondheim kan Nittedals Taktorv® spela en viktig roll som takbeklädnad, när det gäller förmågan att bromsa avrinningen av vattenflöden och därmed reducera belastningen på dagvattensystemen.  Fältstudier visar torvens överlägsna vattenhållande förmåga jämfört med andra gröna tak.

Tak_torv_OsloDessutom ger torvtak andra fördelar och möjligheter som tex:

 • Skapar nya användbara ytor för människor, fåglar och insekter i stadsmiljön.
 • Fungerar som ersättning för gröna ytor, som tas i anspråk för byggnation i urbana områden.
 • Bidrar till att stabilisera den lokala ekologiska balansen och ger biologisk mångfald med olika gräs sorter, blommor och växter.
 • Ger förutsättningar för urban matproduktion.
 • Reducerar energiåtgången för kylning av fastigheter.

Gröna takBilderna är ifrån Oslo och visar en industribyggnad där man ville ha torvtak för att hantera avrinningen från takytan utan att behöva installera nya dagvatten tankar.

Oslo kommun godkände torvtak som vattenmagasin, eftersom avrinningen skedde över en tillräckligt lång tid och belastningen på dagvattensystemet reducerades kraftigt.

Dessutom fick fastighetsägaren en grön yta som används av personalen till utomhusaktiviteter.  Fåglar, insekter och blommor har också fått en ny yta att använda i ett starkt trafikerat område i Oslo.

Program:

08.00 Frukosten serveras i caféet

08.30-09.30 Seminariedelen tar vid

Läs mer om vår nya utställare Nittedal Taktorv här!

 

 

Det har de senare åren fokuserats på stora nederbördsmängder som faller på kort tid – Storm Water – och de problem detta leder till i urbana områden.

Enligt SINTEF Byggforsk i Trondheim kan Nittedals Taktorv® spela en viktig roll som takbeklädnad, när det gäller förmågan att bromsa avrinningen av vattenflöden och därmed reducera belastningen på dagvattensystemen.  Fältstudier visar torvens överlägsna vattenhållande förmåga jämfört med andra gröna tak.

Dessutom ger torvtak andra fördelar och möjligheter som tex:

 • Skapar nya användbara ytor för människor, fåglar och insekter i stadsmiljön.
  Fungerar som ersättning för gröna ytor, som tas i anspråk för byggnation i urbana områden.
 • Bidrar till att stabilisera den lokala ekologiska balansen och ger biologisk mångfald med olika gräs sorter, blommor och växter.
 • Ger förutsättningar för urban matproduktion.
 • Reducerar energiåtgången för kylning av fastigheter.

BildernaTak_torv_Oslo är ifrån Oslo och visar en industribyggnad där man ville ha torvtak för att hantera avrinningen från takytan utan att behöva installera nya dagvatten tankar.

Oslo kommun godkände torvtak som vattenmagasin, eftersom avrinningen skedde över en tillräckligt lång tid och belastningen på dagvattensystemet reducerades kraftigt.

Gröna takDessutom fick fastighetsägaren en grön yta som används av personalen till utomhusaktiviteter.  Fåglar, insekter och blommor har också fått en ny yta att använda i ett starkt trafikerat område i Oslo.

Program:

08.00 Frukosten serveras i caféet

08.30-09.30 Seminariedelen tar vid

Anmälan:

Detta frukostseminarium är kostnadsfritt! Du måste dock anmäla dig senast den 25 februari. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. No-show avgift: bokad, ej utnyttjad, plats faktureras 350 kr ex moms.

 

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 25 januari, 2016