Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Cirkulär Kemi är ett nytt begrepp som är relevant för de som vill bredda sin kompetens från enbart lagefterlevnad till att driva mot en cirkulär ekonomi. Du lär dig se de affärsmässiga möjligheterna av att gå längre än lagstiftningen och bli en viktig röst i din egen organisation.

Cirkulär kemi bild 2Du får en introduktion i cirkulär ekonomi och en bra överblick på kemikaliehoten och vad som är orsaken till dessa. Du får insikt i innovativ substitution. En genomgång i hur du kan sortera och prioritera rätt för att skapa en vinnande kemikaliestrategi för just din organisation.

Språket är enkelt. Betoningen ligger på att förstå sammanhangen och bygga en metodik kring utfasning, substitution och produktutveckling som styr mot en giftfri miljö och cirkulär ekonomi. (Bilden ovan är lånad av Kemikalieinspektionen).

Det här är en kurs som är riktad till miljöchefer, miljöstrateger, kemister, produktutvecklare samt övriga intresserade. Man behöver varken vara toxikolog eller kemist för att få behållning av kursen, men gärna känna till begrepp som REACH och säkerhetsdatablad.

Halvdagen inleds med lunch kl. 12.00 som serveras i “mingelform” i Ekocentrums utställning för en hållbar utveckling. Kl. 13.00 startar seminariet och pågår till kl. 17.00 med fikapaus kl. 15.00.

Mål med utbildningen

♣  Känna till grunderna och historien bakom cirkulär ekonomi

♣  Förstå kemins betydelse för den cirkulära ekonomin

♣  Veta hur man kan skapa värden för samhället och företagen med rätt kravbilder.

♣  Förstå lagstiftningens roll i den cirkulära kemin.

♣  Veta hur man genomför smarta substitutioner.

♣  Känna till goda och inspirerande exempel.

♣  Kunna implementera försiktighetsprincipen som affärsnytta i din organisation.

Seminarieledaren

Magnus_Hedenmark_300dpi (2)Magnus Hedenmark, ekotoxikolog och hållbarhetskonsult. Har under många år arbetat med miljögiftsfrågor inom flera olika organisationer såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Stockholm stad, miljömärkningen Svanen och Naturskyddsföreningen m.fl.  Är författare till Cirkulär Kemi, Vad är Cirkulär Ekonomi samt Naturskyddsföreningens årsbok 2012, Den Flamsäkra Katten. Grundare av CradleNet, Sveriges första nätverk för cirkulär ekonomi. Är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare.

Investering och anmälan

Cirkulär kemi_bok_omslag enligt BOD_17x22cm_Blå_provtryck.inddDeltagaravgift 2.500 kronor exklusive moms. I priset ingår lunch, eftermiddagsfika med kaffe/te, kaka och frukt samt boken Cirkulär Kemi. Boken går bra att hämta ut på Ekocentrum i förväg.  För att läsa mer om boken klicka här!

Anmäl dig senast den 10 november 2016. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Vi fakturerar din plats ca en vecka före kursstart.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 25 augusti, 2016