Föreningen har varit vilande i tio år, men är nu återstartad och behöver fler medlemmar för att få en röst.

Medlemsavgiften nästa år är 100 kronor på bg 609-6687. CET vill stötta Ekocentrum men också driva egna frågor om ekoteknik för en hållbar värld. Föreningen Centrum för Ekologisk Teknik, förkortat CET, bildades redan 1985 för att arbeta för ekologisk teknik. Två år senare blev det en permanent miljöutställning i Nääs fabriker i Lerum. Den flyttade senare till Göteborg och 1993 skedde en ombildning till Ekocentrum, dagens stiftelse med fyra stiftare.

Historien om CET och Ekocentrum 

Den permanenta ekologiska utställningen Ekocentrum i Göteborg fyllde 25 år förra hösten, i sin nuvarande form. Men den har en längre förhistoria.

På landsbygden i Wales startade 1973 ett center för alternativ teknik, CAT, och boende, som efter ett par år blev en permanent utställning för att visa ekologisk odling och teknik. I dag är man ledande i Europa.

När Johan Eklund flyttade till Lerum drömde han om ett sådant centrum. Några eldsjälar samlades och en förening bildades 1985, Centrum för Ekologisk Teknik, CET. Men varje gång ett lämpligt markområde hittades blev det förhinder för att det skulle exploateras.

Till slut erbjöd kommunen två år senare ett våningsplan i Nääs gamla fabriker i Tollered. Föreningen fick överge odlingen och att visa vindkraftverk i drift, men bildade en stiftelse och startade den första permanenta ekologiska utställningen i Sverige. Framgången blev stor och föreningen växte med medlemmar från hela landet. Då var det något nytt, det kom busslaster för att se och många artiklar i rikspressen. Föreningen hade ett vetenskapligt råd med företrädare för olika professioner för att skaffa kunskap.

När utställningens första föreståndaren, Ragnhild Kilborn. dog i cancer gjordes en insamling i CET till en fond till hennes minne för att ur den ha medel för att utse miljöpristagare. Sex mottagare har utsetts.

När läget började kännas ocentralt accepterades 1992 en inbjudan att flytta utställningen till Göteborg och gamla S:t Jörgens mentalsjukhus, som skulle omvandlas till ett centrum för miljöteknikföretag. Av detta blev dock inget på grund av en lågkonjunktur och ägarens ointresse av att verkligen satsa. Det blev mycket strul och utställningen fick inte den draghjälp den behövde.

Stiftelsen fick ge upp. Det blev en ren konkurs utan skulder, eftersom CET löste ut dem. Jag hade hellre velat satsa på CET:s medlemstidning, som hade 800 prenumeranter. För att spara pengar beslöts att ge ut tidningen på nätet i stället för att trycka den. Resultatet blev att medlemstalet sjönk till tiondelen.

Det blev omstart 1993 och den nya stiftelsen fick dagens namn. Nu blev Fältbiologerna i Västsverige, Miljöförbundet Jordens Vänner och Studiefrämjandet medstiftare till CET.

Under 90-talet växte verksamheten Ekocentrum och inkluderade alltfler betalande utställare och i takt med att Göteborgs Agenda-21-arbete tog fart ökade intresset för de kombinerade utbildningar och rundvandringar i utställningen som bokades av skolklasser och steg för steg av allt fler betalande grupper av anställda inom företag och förvaltningar. Lokaliseringen i S:t Jörgen Park uppfattades som svårtillgänglig och stiftelsen tog beslut om att flytta in till centrala Göteborg. I december 2001 skrevs avtal med Chalmersfastigheter om ett ekorenovering av lokaler i ett våningsplan i ett av husen i gamla Vasa Sjukhus. Tillsammans med experter och styrelse fick Ekocentrum igenom 100 goda miljölösningar i renoveringen av huset. Renoveringen blev också en film som gjordes av Dan Kristensson. I väntan på att lokalerna skulle bli klara inhystes utställning och verksamhet i tillfälliga lokaler strax intill under läsåret 2002-2003. I september 2003 kunde invigningen äga rum i lokalerna på Aschebergsgatan 44. Ett av de viktiga argumenten för att få fastighetsägaren Chalmersfastigheter att gå med på de ganska omfattande kraven gällande renovering och tekniska lösningar var att Ekocentrum behöver kunna vara trovärdigt i kommunikationen av de lösningar som presenteras. Det går inte att med trovärdighet hävda att “så här bör ni göra när ni renoverar – men själva gjorde vi inte så….” . Chalmersfastigheter insåg detta och har i efterhand och i filmen från 2003 bekräftat att man lärde sig mycket av en kravställande hyresgäst. En detalj i samband med flytten är att de solceller och solfångare som idag finns på skärmtaket utanför ingången till huset ursprungligen fanns monterade i S:t Jörgens Park och därmed har varit i drift i snart 30 år.

Av Hans Sternlycke, CETCentrum för Ekologisk Teknik CET logotyp

Etiketter: , Last modified: 10 december, 2019