För över hundra år sedan skrotades de stora oceangående segelfartygen och ersattes av motordriven sjöfart. Nu kan det vara dags att byta tillbaka.

191129_WalleniusMarine_segel

På en konferens i Göteborg den 29/11 presenterade Wallenius sitt utvecklingsprojekt som syftar till att sjösätta nya vinddrivna fraktfartyg inom ett par år.

Tekniskt är det absolut utmanande, men den största utmaningen ligger i att få idén accepterad av kunderna, säger Per Tunell, operativ chef för Wallenius Marine.

I dag trafikeras världens oceaner av ungefär 450 stora fraktfartyg som tar bilar mellan kontinenterna. Ombord på vart och ett ryms över 6.000 fordon. Det är den här trafiken de nya segelfartygen ska försöka ersätta, eller i alla fall komplettera.

191129_Per TunellDet finns ett stort intresse bland kunderna, men det väcker också många frågor. De nya båtarna ska bli lika stora som dagens fartyg, men de kommer inte att kunna hålla samma fart. Om vi skulle få in fyra fartyg i systemet, är det i alla fall en inspirerande start, säger Per Tunell.

Hur lång tid kommer det att ta över Atlanten?

Nu tar en resa sju till åtta dagar. De här kanske behöver tolv.

Forskningsprojektet som Wallenius Marine driver tillsammans med KTH och SSPA finansieras av Trafikverket och har pågått i ett år. Än så länge arbetar de med simuleringsmodeller, men under 2021 är tanken att mindre fysiska båtmodeller ska kunna sjösättas.

Ambitionen är att vi på det här sättet ska kunna minska energianvändningen vid en frakt med 90 procent. 

Men om de drivs med vindkraft, varför inte 100 procent?

Vi måste kunna garantera en leveranstid. Om det är ogynnsamma vindar måste vi kunna starta upp någon sorts motorer, säger Per Tunell.

Wallenius Marine är i det här projektet enbart inriktade på kommersiell frakt. Det finns inga planer på att bygga båtar för passagerartrafik.

Jag tror att passagerare vill snabbare fram, trots allt. Bilarna klagar inte på några extra dagar till sjöss. De sitter tysta på sin plats.

Hämtat ur DN 191129

Fotnot: *Per Tunell var inbjuden av Ekocentrum till klimatkonferensen på Chalmers RunAn den 29/11 2019. Här kan du läsa mer om dagen och se bilder och talarpresentationer!

Etiketter: , , , Last modified: 10 december, 2019