Bensin från koldioxid och vatten!

Vilken potential finns det för återvinning av koldioxidutsläpp från exempelvis avfallsförbränning? Det här ämnet forskar Maria Taljegård och Maria Grahn från Chalmers på.

Processen

 

Vid Renovas anläggning för energiåtervinning i Göteborg produceras stora mängder el och värme när 530 000 ton avfall eldas upp varje år.

Vi tror, från våra första studier, att det i framtiden skulle kunna bli ekonomiskt lönsamt för Renova att samla in koldioxiden från förbränningen och använda den som råvara vid produktion av transportbränslen istället för att direkt släppa ut den i atmosfären som man gör idag. Det skulle i så fall bli ett delvis förnybart bränsle, eftersom avfallet till stor del är förnybart material. För att maximera användningen av förnybara bränslen är det nödvändigt att anta ett helhetsperspektiv på energisystemet. Idag saknas systemstudier och en fördjupad kunskap om den tekniska och ekonomiska potentialen för elektrobränslen, samt dess roll i ett framtida energisystem, säger Maria Taljegård.

Avfallsbranschen har flera svåra och spännande vägval framför sig när det gäller att minska sina stora koldioxidutsläpp. Ett alternativ inför framtiden är att med hjälp av elen som produceras vid förbränning av avfall framställa vätgas genom en process som kallas elektrolys. Vätgasen kan sedan mixas tillsammans med koldioxiden som fångats in i en Sabatier reaktor och producera olika bränslen, s.k. elektrobränslen. Elektrobränslen kan vara t.ex. metan, (grön) diesel eller metanol som sedan kan användas i transportsektorn. Det finns också en möjlighet för avfallsbranschen att inte bara återanvända sin koldioxid genom att producera ett bränsle utan en del av koldioxiden kan samlas in och sedan lagras, s.k. koldioxid infångningen och lagring (CCS).

För att elektrobränslen ska utvecklas är det avgörande att kostnaderna för produktion av vätgas blir billigare så att elektrobränslen kan konkurrera med andra transportbränslen med låga CO2 utsläpp.

Produktionskostnader i framtiden skulle kunna vara jämförbara med mer avancerade biodrivmedel.

Kontakt:

Maria Grahn: maria.grahn@chalmers.se

Maria Taljegårdmaria.taljegard@chalmers.se

Lästips:

Maria och Maria har skrivit ett kapitel i boken ”Systems Perspectives on Renewble Power” som handlar om fördelar och nackdelar med att göra bensin av koldioxid och vatten. Boken är tänkt att fungera som läromaterial för gymnasieskolor.

Kapitel 12 i den engelska e-boken

Kapitel 12 i den svenska kortversionen av eboken 

VGR_run_png_proj_medfinans_transp”Bensin från koldioxid och vatten!” ingick tidigare i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum under 2017. Vi valde där ut 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.