Nyheter

Tips 2/2: Sea and Society Talk – Havet och hållbar konsumtion

Sea and Society Talk är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen.

170202_sea-societytalk_guTanken är att kort presentera pågående forskning men också bjuda in till diskussion och debatt om hur vi på Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till att nå ett hållbart samhälle.

2 februari: Havet och hållbar konsumtion. Föreläsare: Cecilia Soler.

170202_sea-societytalk_gu_fn-malUnder det fjärde Sea and Society Talk kommer Cecilia Soler från företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet att berätta om kopplingar mellan havet och de marina resurserna (mål 14) och en hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Datum: 2 februari
Plats: Handels, sal E43
Tid: 11.50-13.00

Seminariet hålls på engelska. Om du anmäler dig senast den 30 januari så bjuder vi på lunchmacka!

Anmäler du dig senast 30 januari bjuds det på lunchmacka!

 

Läs mer och anmäl dig här!

Källa: GU, Göteborgs Universitet

 

Taggat