Tag Archives: miljömål

Ny forskning om styrmedel för cirkulär ekonomi

Dagens produktions- och konsumtionsmönster är en av de största utmaningarna för att nå miljömålen. Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering visar att minst fyra miljömål är svåra att nå på grund av bland annat ohållbara konsumtionsmönster.... Läs vidare...
Taggat , , , , | Kommentering inaktiverad
160315_AndersWijkman

Hur blir Sverige klimatneutralt senast 2045?

Tips: seminarium på Chalmers den 11 april 2016, kl 14.00 - 16.00 i RunAn. Vi tipsar gärna om detta seminarium där Anders Wijkman presenterar resultatet av Miljömålsberedningens arbete. Miljömålsberedningens uppdrag är att utveckla strategier... Läs vidare...
Taggat , , , , , , , | Kommentering inaktiverad

Miljöforskning med förhinder?

Varför kommer inte politiker till skott i klimatfrågorna? Byråkrati och vetenskapsförnekare sätter käppar i hjulet för en framsynt miljöpolitik, enligt forskare på KTH. Vägen från forskningsresultat till politisk handling är ofta lång och... Läs vidare...
Taggat , , , , , | Kommentering inaktiverad

Svenska koldioxidutsläpp fortsätter att minska

Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att minskar visar färsk statistik från Naturvårdsverket. 2014 släpptes 54,4 miljoner ton växthusgaser ut, vilket är en minskning med 1,6 miljoner ton, eller 3 procent sedan 2013. Samtidigt ökar andelen... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad

Medelstora företag kan tvingas redovisa växthusgaser

Företag med fler än hundra anställda, eller en omsättning på över 100 miljoner kronor, ska redovisa utsläpp av växthusgaser. Det föreslår Naturvårdsverket. ”Klimatfrågan är den miljöfråga som engagerar flest företag. Grunden i detta arbete... Läs vidare...
Taggat , , , , | Kommentering inaktiverad
Naturvårdsverket_Miljömål

32 förslag för att klara miljömålen

Nu har Naturvårdsverket lämnat sin utvärdering av Sveriges miljömål till regeringen. Rapporten innehåller 32 förslag på hur miljömålen ska nås. Många av dagens styrmedel och åtgärder handlar om att begränsa och kompensera för skador på... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad
140228_etappmål_miljömål

Regeringen vill skydda mer skog och natur, men räcker det?

Regeringen har beslutat om nya etappmål inom miljömålssystemet för att stärka biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Målen omfattar skydd av natur, land och hav. Det formella skyddet av skogsmark ökas med cirka 150000 hektar. Det marina... Läs vidare...
Taggat , , | Kommentering inaktiverad
140124_god_bebyggd_miljö

Boverket ska ta fram strategi för hållbara städer

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Strategin ska innehålla förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet. Regeringen... Läs vidare...
Taggat , | Kommentering inaktiverad