Alger, havstulpaner, musslor och annan påväxt är ett stort problem både för fritidsbåtar och handelstonnage. I ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet och Chalmers har nu forskare utvecklat nya miljöanpassade och effektiva båtbottenfärger som förhindrar den skadliga påväxten.

HavstulpanerMarin påväxt är ett stort problem som innebär ökad bränsleförbrukning och därmed ökade utsläpp av luftföroreningar. Dessutom kan påväxten orsaka spridning av främmande arter som inte passar in i den lokala marina miljön.

Källa: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)

Last modified: 11 februari, 2021