30 svenska högskolor och universitet bildar ett gemensamt klimatramverk. Bland annat ska varje lärosäte ta fram en konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet senast år 2030. Bakom initiativet ligger KTH och Chalmers.

181129_klimat_utsläpp_First-steps-report

Klimatramverket består av dokument och en vägledning, som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. Med hjälp av vägledningen ska varje lärosäte välja ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån egna respektive förutsättningar.

Alla lärosäten som ansluter sig förbinder sig dock att arbeta med mål kopplat till följande områden: utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energianvändning och studentsamverkan, då de bedöms som centrala för alla lärosäten.

Mer om klimatramverket
Klimatramverket beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen. De anslutna lärosätena ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar sig följande:

  • Att fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Att minska sin egen klimatpåverkan, och att år 2030 ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.
  • Att sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att man kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Att tydligt kommunicera sitt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Läs mer – KTH

Vägledning för Klimatramverket

Etiketter: , Last modified: 25 juni, 2019