Events

Kostnadsfritt lunchwebbinarium #3: Plast i vårt hav – Återvinning och upcycling av marin plast

26 mars, 2021
11:30
 till 
13:00

Välkommen att ta del av den tredje föreläsningen i en serie av fyra med fokus på innovationer för återvinning och upcycling av marin plast. Lyssna till innovatörerna och ta del av deras arbete för att skapa ny råvara och nya produkter av den marina plasten – produkter som sluter cirkeln och ger den marina plasten nytt liv!

Vid detta tillfälle lanseras Ekocentrums tredje och sista film: Plast i vårt hav – innovationer för återvinning och upcycling av marin plast.

Bilder: Håpets katedral, takpannor. Out of Ocean, bricka. XV Atelier, mode.  Produkter tillverkade av marin plast. 

Innehåll och program

♦  Välkomna, inledning av Ekocentrum

Maria Elggren och Mikaela Rosander, Ekocentrum

♦  Lansering Ekocentrums tredje och sista film i trilogin ”Plast i vårt hav – innovationer för återvinning och upcycling av marin plast”

♦  Sotenäs Testbädd för Marint Avfall, Emily-Claire Goksöyr

Emily-Claire kommer att berätta om en ny spännande testbädd som är under utveckling med fokus på marint avfall. Denna testbädd är kopplad till Sotenäs Marina Återvinningscentral där material från havet och stränderna samlas in för återvinning. Tanken bakom testbädden är att hjälpa företag som vill arbeta med marint skräp att ta steget mot att produktifiera deras idé genom att få hjälp med både prototyputveckling men även coachningstillfällen kopplat till cirkulär ekonomi och affärsutveckling.

Emily-Claire jobbar som symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum och är idag projektledare för testbäddsprojektet som finansieras av Vinnova. Med en arkitektmaster i bakfickan är hon även mycket intresserad av design och formgivning med spetskompetens kring plast i havet från ett tidigare examensarbete på Chalmers.

♦  RISE Testbädd för plaståtervinning, Annika Boss

Annika beskriver kemisk och mekanisk återvinning som används för att skapa ny plastråvara, samt hur RISE Testbädd arbetar med 3D printing för att skapa nya produker av denna råvara. Hon berättar också kort om samarbetet med Testbädden för Marint Avfall, utmaningar och möjligheter att återvinna nät, rep, plastbackar mm.

Annika är forskare och projektledare på RISE inom området polymera material med fokus på mekanisk återvinning av plaster. Annika är också ansvarig för Testbädden för plaståtervinning på RISE och deltar som partner i Testbädden för Marint Avfall.

♦  Chalmers Testbädd för termisk plaståtervinning, professor Henrik Thunman

Henrik berättar om den unika metod som utvecklas vid Chalmers i Göteborg med målsättningen att omvandla allt plastskräp till samma beståndsdelar som används för att tillverka helt ny plast. Tekniken heter termisk återvinning och är en högtemperatur pyrolys.  Chalmers är först ut i världen med denna innovation.

Henrik Thunman är professor vid avdelningen för energiteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och projektleder arbetet och testbädden.

♦  Innovatörer – Håpets katedral, Optimist för havet, Rewyld och Out of Ocean

♦  Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen

Jessica reflekterar över framgångsfaktorer för att lyckas att leda in den marina plasten i ett cirkulärt flöde och skapa nya produkter.  Jessica är maritim expert på VGR.

♦  Information om digitala portalen och kommande aktiviteter 

För att läsa mer om projektet Plast i vårt hav – från skräp till resurs klick här.

Anmälan och övrig information

♦  Målgruppen är allmänheten, gymnasieklasser, företag, entreprenörer och kommuner. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig.

♦  Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan ska ske senast två dagar innan föreläsningen i formuläret nedan. Vill du anmäla dig till fler webbinarier i samma serie, skriv dessa i fältet “Något annat ni vill tillägga”.

♦  Två dagar före webbinariet skickas en kallelse med information och länk till Zoom för att ansluta.

Välkommen att delta vid en eller flera webbinarier under mars 2021.

Stiftelsen Ekocentrum och Västra Götalandsregionen, VGR

Projektet är delfinansierat av Västra Götalandsregionen, VGR