Datum:
11 oktober 2023 kl. 12:30 - 16:30

Plats:
Ekocentrum,
Textilgatan 10,
Göteborg


Utbildningen vänder sig till organisationer som vill höja kompetensen kring miljö- och utvecklingsfrågorna och ser ett mervärde i att få sina medarbetare mer aktiva i miljö- och hållbarhetsarbetet. Utbildningen passar även organisationer som har ett eller är i startgroparna att införa ett strategiskt miljö- eller hållbarhetssystem, såsom Miljödiplom eller ISO.

Program

Inledning – Vart är vi på väg? Vi börjar med en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljöutmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna? 

Paus med fika – kaffe/te, ekologisk fralla & frukt

Inspirationsföreläsning i Ekocentrums hållbarhetsutställning. Ekocentrums utställning flyttar fokus från problem till möjligheter och visar upp en mängd goda exempel. Föreläsningen fokuserar bland annat på kretsloppstänkande, cirkulära lösningar och miljömål, mer specifikt inom områden som energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Paus med juice

Miljöledningssystem. En avslutande diskussion om vad man kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Den här öppna grundläggande miljöutbildningen skiljer sig från de anpassade kurser såtillvida att den sista timmen ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

Utbildare – Mikaela Rosander

Mikaela är verksamhetsledare och utbildare på Ekocentrum. Hon är agronom med en MSC i biologi samt en kompletterande utbildning inom journalist. Mikaela har arbetat med strategiska hållbarhetsfrågor på internationell, nationell och regionalnivå. Hon har gedigen erfarenhet av att förmedla kunskap och inspiration för att stötta och vägleda individer från så väl offentlig som privatsektor.

Kostnad och övrig information

Kostnaden är 1.900 kr exkl. moms/person. Fika, intyg och dokumentation ingår. Medlemmar i Ekocentrums nätverk erhåller som vanligt 25 % rabatt på kursavgiften.

Anmäl dig/er senast en vecka innan kursdatum i nedan formulär. Om avbokning sker senare än 7 dagar innan utbildningen debiteras 50% av avgiften, 2 dagar innan utbildning 100% av avgiften. Fakturering sker ca en vecka innan kursen.

Plats: Yesbox, Väverigatan 4 i Göteborg (Gamlestadens fabriksområde). Utbildningen inleds på Yesbox för att sedan fortsätta i Ekocentrums utställning som ligger på andra sidan gatan. Karta, klicka här. 

Kursdiplom
När du genomgått kursen får du kursdiplom/intyg om så önskas. Maila info@ekocentrum.se och beställ ditt intyg.

Den här kursen uppfyller krav för miljödiplomerade verksamheter enligt svensk miljöbas.

Frågor och övrigt

Har du frågor – ring oss på 031-705 07 40. Det går naturligtvis också bra att maila oss på info@ekocentrum.se.


Relaterade event

Öppen grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning på Ekocentrum

13 juni 202412:30 - 16:30

Öppen grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning på Ekocentrum

Utbildningen vänder sig till organisationer som vill höja kompetensen kring miljö- och utvecklingsfrågorna och ser ett mervärde i att få sina medarbetare mer aktiva i miljö- och hållbarhetsarbetet. Utbildningen passar även organisationer som har ett [...]
Last modified: 3 juli, 2023