Datum:
17 maj 2022 kl. 09:00 - 12:00


En halvdag om opinion och kommunikation inom miljö och hållbar utveckling. I en värld där olika intressen och aktörer försöker styra vad vi uppfattar som sanningar – vem kan man egentligen lita på?

Det här berör i allra högsta grad hållbarhetsfrågorna. Därför erbjuder vi i samarbete med Ekosofia AB ett seminarium för att att analysera och förstå det som sägs och skrivs.

Syftet med seminariet är att bättre kunna navigera i dagens komplicerade och komplexa kommunikationslandskap med desinformation, alternativa fakta, ”fake news” och propaganda; att bättre förstå vem som säger vad – och varför.

190409_Vem-säger-vad_olja-HSDet finns, sedan minst fyrtio år, många exempel på reaktioner från oljeindustrin när det gäller förhållningssättet till forskningen kring den globala uppvärmningen; allt från ignorans eller försvar till motangrepp och ren desinformation. Detta trots att man inom denna industri redan på 70-talet var medveten om och i en del fall även överens med den etablerade forskningen. Omfattande resurser har använts och används för att genom olika lobbyorganisationer påverka politiker och media och den allmänna opinionen.

Idag finns gedigen kunskap och forskning kring olika former av klimatförnekelse som vi kommer att gå igenom.

Vi kommer också att ta upp och belysa exempel från andra branscher, bland annat utifrån deltagarnas egna verksamheter och erfarenheter. För att förstå hur opinionsbildningen fungerar kommer vi även att analysera de olika driv- och motkrafter som finns inom området; både interna och externa.

Insikt och medvetenhet om de här förhållandena underlättar den interna kommunikationen; det skapar samsyn i ledningen av en verksamhet och ger en grund för att kunna bemöta argument på ett bra sätt. Det bidrar också till att skapa ett gemensamt förhållningssätt bland medarbetarna.

I den externa kommunikationen bidrar insikterna till öppenhet och trovärdighet; att minska risken för greenwashing. En förutsättning för såväl kommersiella som relationsskapande framgångar är att man är trovärdig.

Vi kommer under hela seminariet se till att ta till vara alla deltagares egna erfarenheter och genom öppna diskussioner föra resonemangen framåt.

Utbildare

170920_Magnus-Ruberg_helbild_jordglobMagnus Ruberg från Ekosofia AB kommer att redovisa kunskap som finns inom området liksom de olika modeller som kan vara till hjälp för att förstå och kunna agera; analysera och kommunicera på ett planerat och genomtänkt sätt.

Magnus har lång erfarenhet att arbeta som konsult och har arbetat med miljö och hållbarhet sedan 1993. Då startade han konsultföretaget Ekosofia AB tillsammans med Bill Romanus. Magnus arbetar sedan dess med miljö- och hållbarhetskommunikation; som utbildare och rådgivare till små och stora företag, liksom offentliga verksamheter och organisationer.

Magnus har särskilt intresserat sig för opinionsbildning och påverkansfrågor inom miljöområdet och har en gedigen bakgrund inom reklam och marknadsföring, bland annat som projektledare och VD för en amerikansk reklambyrå.

Kursinformation

Plats: Ekocentrum Gamlestadsvägen 2-4, Yesbox.

Intyg: Efter kurstillfället får du – om du vill – ett kursdiplom som skickas via mail.

Ordinarie pris: 1.995 kr per person + moms.

Rabatt! Gå två och betala 50% för andra platsen. Medlemmar i Ekocentrums nätverk erhåller 25% rabatt på kursavgiften.

Anmäl dig senast 7 dagar innan kursdatumet. Anmälan är bindande, men platsen för överlåtas till annan person som du får förhinder. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursdagen, debiterar vi 50% av kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 dagar före kursdatum måste vi debitera 100% av kursavgiften.

Ett samarbete med Ekosofia

Ekosofia-logga3


Relaterade event

Så gör du dig redo för CSRD! Steg 1 - teori

21 mars 202413:00 - 17:00

Så gör du dig redo för CSRD! Steg 1 – teori

Vill du veta mer om de nya lagkraven på hållbarhetsredovisning och hur det påverkar små och mellanstora företag? Vill du även få handfasta tips på hur ert företag kan förbereda sig? Då är detta utbildningen [...]
Så gör du dig redo för CSRD! Steg 2 - praktik

11 april 202413:00 - 17:00

Så gör du dig redo för CSRD! Steg 2 – praktik

Vill du veta mer om de nya lagkraven på hållbarhetsredovisning och hur det påverkar små och mellanstora företag? Vill du även få handfasta tips på hur ert företag kan förbereda sig? Då är detta utbildningen [...]
Last modified: 1 april, 2022