Events

Hållbart Städ

20 mars, 2017
13:00
 till 
16:30

Vill ni lära er mer om hur städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för såväl personalen, miljön som ekonomin? Ställs det krav på giftfria städmetoder inom till exempel förskola och skola? Då kan denna utbildning vara något för er.

Hållbart Städ prästkrage 2016Städbranschen har länge arbetat med miljöfrågan i fokus. Exempelvis har kemikalie-användningen minskat drastiskt. Mycket har hänt! Nu står nya innovativa och intressanta lösningar och knackar på dörren. Lösningar som är helt i linje med det kretsloppstänk som är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Innehåll

♣  Kemikaliehantering och kemikaliernas påverkan i kretsloppet

♣  Hälsoaspekter. Kemikaliers påverkan på hälsan & nya farosymboler

♣  Avfallshantering enligt EU’s direktiv med krav på avfallsminimering

♣  Innovationer. Hur fungerar till exempel bioteknik som rengöringsmetod?

♣  Ergonomins betydelse för hållbar städpersonal

♣  Betydelsen av rätt städmetod

♣  Lönsamhet genom smart resurshushållning

Kursen är lättillgänglig och dynamisk. Delar av kursen sker i utställningen för en hållbar utveckling som förtydligar budskapen och visar inspirerande exempel på hållbara produkter och tjänster.

Kursen riktar sig till dig som är städchef, städpersonal, miljösamordnare, miljöstrateg, miljöombud samt övriga intresserade.

Miljöutbildare

lena richardLena Richard är er miljöutbildare denna halvdag. Hon är en av våra uppskattade utbildare och har undervisa i hållbarhet sedan år 1998. Lena har med hjälp av Städbranschen Sverige arbetat fram delar av denna utbildning och gästföreläst på Städbranschen Sveriges Hållbarhetsdagar på Elmia mässan i maj 2014.

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Hållplats Kapellplatsen. För karta, klicka här!

Pris: 1.900 kr exkl. moms per person.  Medlemmar i Ekocentrums miljösamordnarnätverk erhåller 25% rabatt. Ekologisk fika, intyg och dokumentation ingår.

Utvärderingar från tidigare kursdeltagare

”Utbildningen gav mycket intressanta tankeställare, lärorik. Lena var bra att lyssna på, lättfattat.” Kursdeltagare från Kungälvs kommun.

”Hon är så bra! Jag har hört henne förut och hon är lika bra denna gången!”  Deltagare på Städbranschen Sveriges branschdagar i Jönköping 2014.

”Många ”aha”-känslor och väldigt tankeväckande, spännande och inspirerande. Bra föreläsare, pratar så man lätt förstår. Väldigt positivt.” Kursdeltagare från Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda.

 Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta någon av oss på info@ekocentrum.se eller 031-705 07 40.

Sista dag för anmälan är den 16 mars 2017. Anmälan är bindande men får överlåtas till annan person.