Events

Kostnadsfritt lunchwebbinarium #2: Plast i vårt hav – Initiativ och innovationer för insamling av marin plast

19 mars, 2021
11:30
 till 
13:00

Välkommen att ta del av den andra föreläsningen i en serie av fyra, med fokus på insamling av den marina plasten på Västkusten. Här får du lyssna till eldsjälar som bidrar till ett rent hav och en ren kust. 

Ta del av berättelserna bakom olika initiativ och innovationer för att samla in den marina plasten och var med när andra filmen i en serie av tre lanseras – en film som visar initiativ och innovationer för att samla in plast på Västkusten.

Bild: Strandstädare på Västkusten, CleanSea

Innehåll och program

♦  Välkomna, inledning av Ekocentrum och Västra Götalandsregionen

Maria Elggren och Mikaela Rosander, Ekocentrum

Jessica Hjerpe Olausson, VGR

♦  Lansering av Ekocentrums andra film om Plast i vårt hav – initiativ och innovationer för insamling av marin plast

♦  Cilla Eklund, Västkuststiftelsen 

Cilla berättar om strandstädning på Västkusten, som utförs av professionella strandstädare i kommunerna, några entreprenörer, samt många frivilliga som hjälper till att hålla kusten ren. Centralt verktyg för det är Strandstädarkartan.

Cilla är kommunikatör för strandstädning på Västkuststiftelsen och har jobbat med marint skräp och strandstädning sedan 2012. Cilla har ett genuint intresse för kustmiljön och bor sedan många år mitt i Bohuslän.

♦  Annikki Wahlöö och Peter Kempi, Svenska Sportdykarförbundet

Svenska sportdykarförbundet (SSDF) vill verka för att synliggöra problemet med marint skräp och öka kunskap om dess negativa konsekvenser hos svenska dykare och allmänheten i stort. Projektet vill skapa beteendeförändringar som leder till minskad nedskräpning samtidigt som bottnar i sjöar och hav rensas från skräp. I projektet ingår aktiviteter så som publika skräpdyk, livsstilsdykning och fotodokumentation, utbildning för dykinstruktörer, rapportering av skräpfynd och fotoutställningar.

Annikki Wahlöö är dykare, undervattensfotograf, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen i SSDF, skådespelare, manusförfattare och producent. Djupt engagemang för den marina miljön.

Peter Kempi är dykinstruktörsutbildare, examinator, utbildningschef i SSDF, pedagog. Stort intresse av utbildningsfrågor speciellt inom utveckling av dyktekniker, livsstilsdykning och hållbar dykning.

♦  Sixten Söderberg, Fiskarföreningen Norden (FF Norden)

Sixten kommer att berätta om hur han och Fiskareföreningen Norden på Smögen arbetar för visionen ”Ett Rent Hav-Vår Framtid”.  För cirka 8 år sedan startade de med återvinning av fiskeredskap för att förebygga och minska mängden plast i havet. Från början gick alla insamlade redskap till materialåtervinning men efterhand utvecklades möjligheterna till återanvändning.

Sixten Söderberg är före detta yrkesfiskare, delägare i tre fiskebåtar, entreprenör och ordförande i Fiskareföreningen Norden. Han har fiskat både räkor och sill i 50 år och sett hur fisket har utvecklats med nya tekniker och möjligheter men också nya begränsningar. Fiskareföreningen Norden lägger i dag mycket arbete på att utveckla nya selektiva redskap för ett hållbart fiske och för ett hav i balans.

♦  Erik Goksöyr, Sotenäs Marina återvinningscentral 

Erik kommer att berätta om Sveriges första och hittills enda marina återvinningscentral som startades upp 2018 i Sotenäs Kommun. Här samlas uttjänta fiskeredskap, spöknät och strandplast in för att sedan kunna i högsta grad återvinnas istället för att hamna i havet, gå till förbränning eller läggas på deponi.  

Erik arbetar som symbiosutvecklare med fokus på marint avfall på Sotenäs Symbioscentrum, en del av Sotenäs Kommun. Han arbetar idag som verksamhetsansvarig för den marina återvinningscentralen och leder utvecklingen av denna sedan uppstarten 2018. Förutom att driva anläggningen har han ett personligt engagemang i marint avfall frågan där han som designer även utvecklar produkter av plasten. 

♦  Inspirerande unga innovatörer – CleanSea och Axel Clase 

♦  Webbinariet avslutas med presentation av digitala portalen, information om invigningen av utställningen, kommande webbinarier och webbutbildning.  

För att läsa mer om projektet i sin helhet klick här.

Anmälan och övrig information

♦  Målgruppen är allmänheten, gymnasieklasser, företag, entreprenörer och kommuner. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig.

♦  Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan ska ske senast två dagar innan föreläsningen i formuläret nedan. Vill du anmäla dig till fler webbinarier i samma serie, skriv dessa i fältet “Något annat ni vill tillägga”.

♦  Två dagar före webbinariet skickas en kallelse med information och länk till Zoom för att ansluta.

Välkommen att delta vid en eller flera webbinarier under mars 2021

Stiftelsen Ekocentrum och Västra Götalandsregionen, VGR

Projektet är delfinansierat av Västra Götalandsregionen, VGR