Events

Kostnadsfritt lunchwebbinarium #1: Plast i vårt hav – Satsningar i Sverige och EU för ett rent hav

12 mars, 2021
11:30
 till 
13:00

Välkommen att ta del av första digitala föreläsningen i en serie av fyra i projektet Plast i vårt hav – från skräp till resurs. Föreläsning fokuserar på de satsningar som görs i Sverige och inom EU för att komma tillrätta med en av vår samtids största miljöproblem – plastförorenade hav och stränder.

Plast i havet; fågel med plast; marin plast; plasthandske; Covid-19Ekocentrum lanserar den första filmen i en serie av tre som belyser situationen med den marina plasten och visar på möjligheter att leda in plasten i ett cirkulärt flöde. Filmerna kan ses enskilt eller tillsammans, men lanseras en och en under tre föreläsningstillfällen.

Innehåll och program

11:30 – 11:40  Välkomna, inledning av Ekocentrum och Västra Götalandsregionen

Mikaela Rosander och Maria Elggren, Ekocentrum

Jessica Hjerpe Olausson, VGR

11.40 – 11.50 Lansering Ekocentrums film ”Plast i vårt hav – från skräp till resurs ”

11:50 – 12:10 Havs- och vattenmyndigheten, Charlotta Stadig och Lisa Bredahl Nerdal

Havs- och vattenmyndigheten kommer att prata om det nationella arbetet för att minska marint skräp och framförallt med förlorade fiskeredskap. Såväl genomförda som pågående projekt samt strategi framåt kommer att belysas. Även vad som sker med marint skräp på EU-nivå samt införandet av producentansvar inom SUP-direktivet kommer att tas upp.

Charlotta Stadig; HaV

Charlotta arbetar på Havs- och vattenmyndigheten där hon ansvarar för det nationella arbetet med marint skräp. Charlotta är miljöteknik-agronom och har arbetat på HaV sen myndigheten bildades 2011.

Lisa Nerdal; HaVLisa arbetar på Havs- och vattenmyndigheten med nationella och internationella frågor gällande marint skräp med speciellt focus på förlorade fiskeredskap och det stundande producentansvaret. Lisa är nationalekonom och har arbetat på HaV sen 2017.

12:10 – 12:25 Naturvårdsverket, Åsa Stenmarck

Åsa Stenmarck; NaturvårdsverketÅsa beskriver de fyra effektområdena – råvara med minimal miljöbelastning, resurssmart användning, minimerat läckage och ökad högkvalitativ återvinning – som Naturvårdsverket jobbar med för att nå en hållbar plastanvändning.

Åsa jobbar på Naturvårdsverket där hon ansvarar för den nationella plastsamordningen. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta med avfall, material och materialflöden, cirkulär ekonomi och konsumtion.

 12:25 – 12:40 Håll Sverige Rent, Eva Blidberg

Eva Blidberg; HSREva kommer att berätta om några av Håll Sverige Rents satsningar mot marin nedskräpning med fokus på projekt och kampanjer som berör den svenska västkusten.

Eva arbetar som sakkunnig inom området Marint skräp på Stiftelsen Håll Sverige Rent. Hon är doktor i Marin Ekotoxikologi och har arbetat med frågor inom marin nedskräpning de senaste 8 åren. Eva har också ett stark personligt engagemang i skräpfrågan då hon tillbringar somrarna i norra Bohuslän.

12:40 – 12:50 KIMO Sverige, Karin Meyer

Tillsammans för renare hav. Karin Meyer, nationell koordinator i KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) berättar hur kommuner agerar för att minska spridningen av makro- och mikroplast till havet.

KIMO jobbar med allt från påverkansarbete för att få till skärpningar inom lagstiftning på internationell nivå till konkreta åtgärder på den lokala nivån. Lyssna till konkreta exempel.

KIMO Sverige: Tillsammans för renare hav – KIMO (kimointernational.org)

12:50 – 13:00 Frågestund samt presentation av kommande webbinarier, utställning med mera. 

För att läsa mer om projektet Plast i vårt hav – från skräp till resurs klick här.

Anmälan och övrig information

♦  Målgruppen är allmänheten, gymnasieklasser, företag, entreprenörer och kommuner. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig.

♦  Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan ska ske senast två dagar innan föreläsningen i formuläret nedan. Vill du anmäla dig till fler webbinarier i samma serie, skriv dessa i fältet ”Något annat ni vill tillägga”.

♦  Två dagar före webbinariet skickas en kallelse med information och länk till Zoom för att ansluta.

Välkommen att delta vid en eller flera webbinarier under mars och april 2021.

Stiftelsen Ekocentrum och Västra Götalandsregionen, VGR

Projektet är delfinansierat av Västra Götalandsregionen, VGR