Datum:
1 februari 2023 kl. 08:30 - 12:00


Ekocentrums grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning riktar sig till organisationer som har ett eller är i startgroparna att implementera ett miljöledningssystem så som Svensk miljöbas, ISO14001 eller liknande och vill utbilda sina medarbetare.

Utbildningen reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljö och hållbarhet. Det unika med Ekocentrums utbildning är att vi använder goda exempel från vår hållbarhetsutställning för att illustrera hur omställningen till ett hållbart samhälle kan gå till och vad du och din verksamhet kan göra för att bidra och gynnas av detta arbete. Utbildningen omfattar ungefär en halvdag (3,5 timmar).

Program

♦  Inledning – Var befinner vi oss och vart är vi på väg?

♦  Goda exempel och hållbara lösningar

♦  Miljöledningssystem som verktyg. Cirkulär ekonomi och agenda 2030 med mera.

Utbildningen är livesänd och det finns möjlighet att ställa frågor och att kommunicera med utbildaren.

I mitten av utbildningen ingår en längre paus för till exempel bensträckare och egen fikamöjlighet.

Utbildare – Mikaela Rosander

Mikaela är verksamhetsledare och utbildare på Ekocentrum. Hon är agronom med en MSC i biologi samt en kompletterande utbildning inom journalist. Mikaela har arbetat med strategiska hållbarhetsfrågor på internationell, nationell och regionalnivå. Hon har gedigen erfarenhet av att förmedla kunskap och inspiration för att stötta och vägleda individer från så väl offentlig som privatsektor.

Information

Kostnad: 1.450 kr per person + moms. Rabatt! Boka 5 deltagare eller fler och få 10% rabatt – gäller vid samtidig bokning och att alla kan faktureras i samma faktura.

Anmäl dig/er senast 7 dagar innan kursdatumet. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursdatum debiteras 50% av kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 dagar före utbildning debiteras 100% av avgiften.

Kursdiplom/intyg: Efter genomförd kurs är du berättigad ett diplom/intyg, men det behöver beställas via info@ekocentrum.se

Info gällande digital anslutning till kursen

Du behöver en dator med tillförlitlig uppkoppling, mikrofon och webbkamera. Webbkameran behöver vara på under utbildningen. Ett par dagar innan kurstillfället skickar vi en kallelse med en Teams-länk, för uppkoppling.

Frågor?

Ring oss på 031-705 07 40! Det går naturligtvis också bra att maila på info@ekocentrum.se.


Relaterade event

Digital hållbarhets- och miljöutbildning

28 september 202308:30 - 12:00

Digital hållbarhets- och miljöutbildning

Ekocentrums grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning riktar sig till organisationer som har ett eller är i startgroparna att implementera ett miljöledningssystem så som Svensk miljöbas, ISO14001 eller liknande och vill utbilda sina medarbetare. Utbildningen reder ut [...]
Digital hållbarhets- och miljöutbildning

23 november 202308:30 - 12:00

Digital hållbarhets- och miljöutbildning

Ekocentrums grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning riktar sig till organisationer som har ett eller är i startgroparna att implementera ett miljöledningssystem så som Svensk miljöbas, ISO14001 eller liknande och vill utbilda sina medarbetare. Utbildningen reder ut [...]
Last modified: 21 december, 2022