Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

I detta seminarium lyfter Ekocentrum i samarbete med Re:Source några av de stora frågorna för byggsektorns framtid. Det har blivit allt tydligare att det hållbart byggande inte bara handlar om en fastighets energi- och klimatanvändning under dess driftstid, det är så mycket mer!

I varje byggprojekt används en mängd jungfrulig råvara som skulle kunna användas mer effektivt, med mindre spill som följd. Men vi står också inför en omställning där cirkulärt tänkande behöver ta plats. Dessa jungfruliga material behöver ersättas med återbrukat material, för ett mer cirkulärt byggande.  Hur ska det gå till? Likaså behöver vi höja blicken och ställa oss frågan om var och hur vi bygger. Hur klimatanpassar vi våra samhällen? Hur bidrar byggbranschen till ett hållbart samhälle? Detta och mycket mer kommer vi att lyfta under detta byggseminarium.

Innehåll och program

Inledning av Mikaela Rosander från Ekocentrum och Elin Larsson programchef på Re:Source.

Mikaela_Rosander_solros

DEL 1 – Vilka lärdomar tar vi med för framtidens byggande?

Kerstin Konitzer, strateg klimatanpassning, Statens geotekniska institut, SGI –  Vilka utmaningar med ändrade markförhållanden behöver vi förhålla oss till i ett föränderligt klimat? Scenarier för olika georisker.

Sofia Berg, EnviroPlanning –  Resiliens och biologisk mångfald – vad betyder det för oss och hur kopplar det till exploatering av resurser och byggandet i staden? Hur ser vi till att fokuseringen på klimatet inte sker på bekostnad av den biologiska mångfalden?

Carl Zide, ordförande i expertgruppen cirkulär anläggningsindustri, Delegationen för cirkulär ekonomi. –  Expertgruppens rekommendationer till regeringen och vilka projekt som pågår inom delegationen.

Foton: Kerstin Konitzer, Sofia Berg och Carl Zide

DEL 2: Från snack till verkstad. Hur sätter vi igång? /Hur får vi till cirkulära materialflöden och ett cirkulärt byggande?

Carina Loh Lindholm, IVL och Centrum för cirkulärt byggande –  Lärdomar för att göra cirkularitet i byggbranschen möjligt. Vad har vi och vad ser vi för behov framöver?

Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande –  Hur får vi ett mer hållbart byggande? Vikten av kommunikation för att få det att hända!

Foton: Carina Loh Lindholm och Johan Nuder

DEL 3: Praktiska och smarta lösningar på återbruk och innovationer. Exempel från Skanska, Bruksspecialisten, Forbo Flooring, Re-pipe m.fl!

Ulla Janson, Skanska –   Går det att bygga högkvalitativt och kostnadseffektivt av återvunnet material redan idag? Det vill Skanska testa genom ett projekt som RE:Source är med och finansierar. Tillsammans med bland andra Trelleborg kommun planeras bygget av ett äldreboende som ska bestå av så mycket återvunnet som möjligt.

Anna Jansson, RISE –  Berättar om projektet RE_Pipe där målet är att demonstrera hur installationsspill av rör som idag går till energiåtervinning i stället kan samlas in och materialåtervinnas.

Jacob Steen, Brukspecialisten –  Berättar om vilka hinder och möjligheter han ser på vägen mot en större andel sekundära material i byggnader och konstruktioner.

Jonas Rothén, Forbo Flooring –  Cirkulära golv – möjligheter och utmaningar

Foton: Jacob Steen, Anna Jansson, Jonas Rothén och Ulla Janson 

Avslutning och utlysning av tävlingen Bygg bättre #upcyclingekocentrum!

Vem har den bästa idén på upcycling inom byggande? 2021 kommer vi dela ut pris i samarbete med Venture Cup! Pris: Vinnaren blir en del av Ekocentrums utställning.

Anmälan och övrig information

♣  Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan görs i formuläret nedan.

♣  Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

♣  Ett par dagar innan webbinariet skickas en kallelse med information och länk till Teams för att ansluta.

♣  Inbjudan i pdf 201209 Byggseminarium ny

♣  Program med tider presenteras inom kort.

Om Ekocentrum

Stiftelsen Ekocentrum har som syfte att sprida kunskap och inspiration i hållbarhetsfrågor och står oberoende av vinstintressen. Vi erbjuder några av Sveriges mest uppskattade miljö- och hållbarhetsutbildningar och har en permanent utställning som visar goda exempel i framkant.

Välkommen att vara en del av seminariet den 9 december!

Stiftelsen Ekocentrum och Re:Source RISE

Re:Source

 Seminariet är möjligt att genomföra med stöd av Renströmska fonden.

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 19 november, 2020