Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Diskussionskväll kring hur gröna/hållbara småföretag kan hjälpa varandra med marknadsföring. För att ha gemensam marknadsföring behöver vi kunna beskriva vad som kännetecknar ett företag som är med och bidrar positivt till en hållbar samhällsomställning. Målet är en gemensam hemsida där små verksamheter kan marknadsföra sig tillsammans, med fokus på deras hållbarhetsarbete.

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)

Café_PlanetCafé Planet

Varje torsdagskväll kl 17-20 erbjuder Café Planet en mötesplats för miljöintresserade att se Ekocentrums utställning och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor med andra. Alltid med fritt inträde. Vissa torsdagar genomförs också föreläsningar och workshops, se vårt kalendarium för mer info.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 november, 2012