Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

En halvdag om opinion och kommunikation inom miljö och hållbar utveckling. I en värld där olika intressen försöker styra vad vi uppfattar som sanningar – vem kan man egentligen lita på?

170920_Vem säger vad_alternative facts

Det här berör i allra högsta grad hållbarhetsfrågorna!  Därför erbjuder ”de två Eko:na” – Ekosofia och Ekocentrum – en ny utbildning där du får verktygen för att analyser och förstå vad som sägs och skrivs. Syftet med utbildningen är att bättre kunna navigera i dagens kompakta mediebrus med desinformation och propaganda, att bättre förstå vem som säger vad och varför.

 

170920_Magnus-Ruberg_vit_2015Under en halvdag kommer Magnus Ruberg från Ekosofia AB att visa hur du kan tänka för att inte navigera fel i medielandskapet!

När är den här insikten värdefull? Den underlättar intern kommunikation, skapar samsyn i ledningen av verksamheten och ger en bra grund för att kunna bemöta argument på ett bra sätt. Den skapar även ett gemensamt förhållningssätt bland medarbetarna. 

I den externa kommunikationen bidrar insikterna från utbildningen till öppenhet och trovärdighet. Verksamheten kan medverka i opinionsbildningen.

 

Ur innehållet:

  • Introduktion med hållbar utveckling och miljöhot
  • Möjligheter; motiv och vinster
  • Trovärdighet, helhetssyn och medvetenhet
  • Och för att bli trovärdig krävs helhetssyn och medvetenhet…
  • Miljökommunikation
  • Lagar, regler och normer
  • Exempel på annonser, trycksaker mm.
  • Mot- och drivkrafter…

Magnus utgår från Ekosofias modell för hållbar utveckling, och deras kommunikationsmodell. Du kommer att få olika verktyg som underlättar ditt arbete inom hållbarhetsområdet! 

Vi avrundar förmiddagen med en workshop och avslutande öppen diskussion.

Seminarieformen innebär att det kommer att finnas stort utrymme för dialog.

En utförligare presentation av innehållet hittar du längre ned (under anmälningsformuläret!)


Praktiskt:

Deltagarinvestering: 2.900 kr per person (exkl moms) inkluderar fika med smörgås och ev dokumentation. Medlemmar i Ekocentrums nätverk får 25 % rabatt på deltagaravgiften.

Anmäl dig senast den 24 januari 2018! Anmälan är bindande, men platsen för överlåtas till annan person som du får förhinder.

Ett samarbete med Ekosofia

Ekosofia-logga3

 

[id=”2″ title=”true” description=”true”]


Mer om kursens innehåll:

Introduktion med hållbar utveckling och miljöhot

En påminnelse om det globala hållbarhetsarbetet; de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna i samverkan. Vi utgår från Ekosofias modell för hållbar utveckling.

Den ekologiska dimensionen, naturen, är förutsättningen. Därför en snabb genomgång av de globala, regionala och lokala miljöhoten.

Därefter en kort genomgång av milstolparna i miljöfrågans utveckling under drygt femtio år, med bl a Sveriges 16 miljökvalitetsmål, FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Möjligheter; motiv och vinster 

Ett medvetet miljöarbete innebär ökade intäkter, sänkta kostnader, förbättrad kvalitet och produktivitet, ökat engagemang hos medarbetare, kvalitetsmedvetna leverantörer och förbättrade relationer med verksamhetens intressenter.

Här redovisar vi exempel på miljöanpassade produkter och tjänster; t.ex. KRAV-märkta livsmedel, vind- och solenergi, miljöcertifierade byggnader, förnyelsebara bränslen och elfordon.

Trovärdighet, helhetssyn och medvetenhet 

170920_Vem säger vad_greenwash

Förutsättning för såväl kommersiella som relationsskapande framgångar är att man är trovärdig; helhjärtat engagemang från ägare, styrelse och ledning, konsekvens, kontinuitet och öppenhet.

Öppenhet är en av tre sektorer i Ekosofias kommunikationsmodell: vad du säger, vad du gör och hur du uppfattas av omvärlden – är du trovärdig eller handlar det om ”green-wash”?

Och för att bli trovärdig krävs helhetssyn och medvetenhet

– helhetssyn kan gälla produktens hela miljöpåverkan från odling, gruvbrytning, beredning, raffinering, upparbetning, transporter till användning under kort eller lång tid och som avfall med vad det innebär i form av spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Här finns utrymme för cirkulära affärsmodeller.

– medvetenhet är att förstå, t.ex. samband och konsekvenser.

Miljökommunikation

En kort genomgång av kommunikationsmodellen; sändare, mottagare och återkoppling.

Här också en beskrivning av vad som särskiljer kommunikation med miljöargument: ett löfte om mindre miljöpåverkan på en produkt eller tjänst kan väcka frågor om din övriga verksamhet. Även bland andra än de som tillhör målgruppen. Och gamla kunder ställer nya frågor och nya kunder ställer nya krav…

Exempel på miljökommunikation

Lagar, regler och normer

170920_Vem säger vad_Isabella Lövin

Det finns idag tydliga regler i tex. Marknadsföringslagen, ICC Code of Advertisingand Marketing Communication Practise, (ICC, Internationella handelskammaren) som används av Reklamombudsmannen, miljömärkningar, ISO 14020-serien, Årsredovisningslagen och Tryckfrihetsförordningen.

Exempel på annonser, trycksaker m.m. Bra och dåliga…

Mot- och drivkrafter

170920_Vem säger vad_aporMotkrafter, externa

Vi utgår här från den traditionella kommunikationsmodellen men med påverkan på kommunikationskanalen – en ”störning” från t.ex. särintressen.

 

Exempel från oljeindustrin

Det finns sedan minst fyrtio år många exempel på reaktioner från oljeindustrin när det gäller förhållningssättet till forskningen kring den globala uppvärmningen; allt från ignorans eller försvar till motangrepp och ren desinformation. Detta trots att man redan på 70-talet var medveten om och i en del fall tom överens med den etablerade forskningen. Stora resurser har använts och används för att genom olika lobbyorganisationer påverka politiker och media och den allmänna opinionen.

Vi redovisar här bl.a. sammanställningar av officiella uppgifter från flera NGO: er och forskning inom media och kommunikation. En del material har även kommit fram i samband med rättsprocesser i t.ex. USA.

Magnus tar även upp exempel från andra branscher.

Interna motkrafter

Det finns en påtaglig risk att medarbetare som möter den här typen av påverkan har svårt att delta i verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete och istället blir en intern motkraft.

Externa drivkrafter

Hållbar utveckling, FN, IPCC, modiga politiker, NGO: er/miljöorganisationer, miljömärkning

Interna drivkrafter

Medvetna medarbetare medverkar i verksamhetens miljö-och hållbarhetsarbete.


Vi önskar dig varmt välkommen till en spännande halvdag!

Ekosofia-logga3

 

 

 


[id=”2″ title=”true” description=”true”]

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 21 juni, 2017