Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

OBS! Detta seminarium har flyttats fram från 5/4!

Det dagliga flödet av händelser och nyheter inom miljö och hållbarhet kan kännas överväldigande och att det är svårt att urskilja de mönster som berättar om vad som är viktigt just nu.

Anna Kjellberg

Miljö Online arbetar dagligen med nyhetsrapportering inom miljö och hållbarhet och erbjuder här ett förmiddagsseminarium med det mest aktuella och omtalade.

Föreläsare: Anna Kjellberg, Miljö Online i Borås. Anna genomför föredrag och kurser i bl a hållbarhetstrender och cirkulär ekonomi.

Seminariets innehåll är uppdaterat med det senaste och utgår från fyra tematrender: Den hållbara staden, energiskiftet, mobilitet /framtidens trafiklösningar och hållbar konsumtion. Läs mer om trenderna nedan! Föreläsningen varvas med korta diskussioner. Genom att se vad andra prioriterar och satsar på kan du jämföra åt vilket håll din verksamhet rör sig. Du får även inspiration och träffar andra människor som likt dig är framåtriktade och engagerade!

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg.

Anmälan och kostnad:

Deltagaravgiften för trendspaningen är 590 kr per person ex moms.

Rabatt för medlemmar i Ekocentrums nätverk och prenumeranter på Miljö Online – ni får specialpriset 450 kr! Ange “medlem” eller “prenumerant” i rutan “Något annat du vill tillägga?” nedan, för att få rabatten!

Alla våra priser är exklusive moms. Priset inkluderar fika med fralla! Anmäl dig senast den 11 april! Din anmälan är bindande, men platsen får överlåtas till annan person.

[id=”2″ title=”true” description=”true”]


Mer om de fyra trenderna: 

 

1) Den hållbara staden

Samverkan och dialog – nyckeln till hållbar stadsutveckling

Den klimatanpassade staden

Ekosystemtjänster – en väg att bygga en robust, tålig och attraktiv stad?

Vad innebär urban odling och vilka värden kan den tillföra?

Hur påverkar förtätning staden – för- och nackdelar

2) Energiskiftet

Hur ser utvecklingen för förnybar energi ut på global nivå, i EU och i Sverige?

Vad sker inom teknikutvecklingen för förnybar energi?

Energi som drivkraft för kluster

Smarta elnät – en nödvändighet när allt fler vill producera egen el?

Varför fungerar inte smarta hem?

3) Mobilitet i fokus – för framtidens trafiklösningar

Mobilitet – vad är det?

Strategier för hållbart resande. Vad gör att människor väljer att förflytta sig på ett visst sätt vid given tidpunkt?

Kollaborativa resmönster, vad innebär det?

Stadens transportlösningar

Gröna drivmedel – vad är klimatsmart och möjligt?

Är vi på väg mot ”peak car”?

4) Hållbar konsumtion

Vad innebär det att frikoppla konsumtion från miljöpåverkan? Är det ens möjligt?

Vilka är drivkrafterna för vår konsumtion?

Vilka strategier finns det för att minska konsumtionens miljöpåverkan?

Kollaborativ konsumtion, utmanare av traditionella köpbeteenden?

Mer om Miljö Online här…

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 28 januari, 2016