Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Varför ska trängselavgifter införas i Göteborg?

BilarÄr det för att minska koldioxidutsläppen, förbättra luftkvalitén, minska buller och trängsel, öppna en ny skattekälla? Vad kommer avgifterna att finansiera? Mer bilväg, ny biltunnel, kollektivtrafik, och hur stor del åtgår för att driva och finansiera systemet? Vilka kompromisser kommer ske? Är de acceptabla för oss som bor i Göteborgsområdet?

Talare:

Anders Roth, miljöchef Göteborgs stads trafikkontor.

Kristofer Palmestål, Naturskyddsföreningens trängselavgiftsgrupp i Göteborg.

Ett arrangemang i samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM).

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012