Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Skulle du vilja vara med och förhindra ökenspridning? Bidra till hjälp till självhjälp genom trädplantering, skolor, mikrolån och ökad tillgång till vatten? Hjälpa naturen och medmänniskor – samtidigt som du får ett sparande med god förväntad avkastning?

170927_Jonathan-Westman-trädkram

Jonatan Westman är nyss hemkommen från Kenya och Uganda där han sett hur utveckling av fattiga regioner kan bedrivas på ett hållbart sätt genom trädplantering, där alla inblandade blir vinnare och som bidrar till att stora markytor omvandlas från semiöken till bördiga skogslandskap.
Fattiga bönder som har svårt att klara sig på det jordbruk de bedriver p.g.a. avskogning, torka och jorderosion, får utbildning och trädplantor som gör det möjligt att bedriva skogsjordbruk. Det blir då lättare att odla vanliga grödor mellan träden, samtidigt som träden ger ett stort framtida värde för dem och deras familjer. Skolor byggs och renoveras också i dessa områden så familjerna som ingår i dessa projekt kan sätta sina barn i skolan för kanske första gången och även få tillgång till mikrolån för ökad levnadsstandard.

170927_Better_Forestry_KenyaJonatan kommer berätta om hur läget är idag i dessa regioner och visa på den förändring som är möjlig genom massiv trädplantering.

Han kommer även dela om hur vi kan vara med och stödja denna utveckling och samtidigt få ett etiskt och bra sparande för oss själva och våra nära och kära.

Varmt välkommen!


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 6 september, 2017