Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Björn Forsberg är statsvetare och omställningsforskare, bosatt i Umeå. Sedan 1993 har han forskat om lokal omställning för hållbar utveckling – och med kritiskt fokus på dagens tillväxtpolitik.

Björn Forsberg

Han är även författare till boken ”Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder” (Ruin förlag), och arbetar nu med uppföljaren till denna. Temat för Forsbergs föreläsning är ”Tillväxtens sista dagar – om tillväxten är problemet, vad är då lösningen?” Han kommer att motivera varför tillväxtepoken är över, och även berätta om omställningsarbete i Nordamerika och Kuba som han nyligen besökt.

Ett arrangemang i samarbete med Transition Göteborg.

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012