Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

GAME/NMC ordnar frukostseminarium med Tomas Kåberger på Ekocentrum den 16 december.

Tomas KåbergerEn omställning från ett fossilt till ett hållbart samhälle innebär stora strukturella förändringar. Aktörer inom energisektorn står inför en utmaning att säkra energitillförsel och samtidigt ställa om till ett hållbart energisystem. Svensk Näringsliv menar i sin rapport att energibehovet för industrin kommer att öka till 2030 och att energiförsörjningen är en avgörande fråga om Sveriges fortsatta möjligheter att växa som industriland. Energimyndigheten gör en annan bedömning i den senaste scenariorapporten över Sveriges energisystem och bedömer en minskad energianvändning till 2030.

Hur ser ett långsiktigt hållbart energisystem ut? Och vad innebär det för möjligheter och utmaningar för industrin?

Kom och lyssna på Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten syns ofta i debatten inom energi och miljö. Tomas är ordförande för stiftelsen Japan renewable energy foundation samt ordförande för Förnybarhetsrådet som arbetar för att utveckla kunskaper inom området förnybar energi.

Tid: Tisdag 16/12 kl. 09:00- 10:00 Frukost serveras från kl.08:30.
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44. (Närmaste hållplats Kapellplatsen)
Som medlem i nätverket GAME betalar du ett självkostnadspris på 500 kr. Kostnad för icke-medlem: 800 kr.
Sista anmälningsdag: Torsdagen den 11:e december

Anmäl dig här!

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 8 december, 2014