Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Dan_Melander_131204I stadsdelarna i nordöstra Göteborg möts staden och landet. Här finns stora resurser både i form av natur, kultur och kompetenser av olika slag. Hur kan dessa utnyttjas för att skapa nya möjligheter, jobb och hållbar utveckling?

Förstudien ”Stadslandet i Göteborg” visar på helt nya sätt att förhålla sig till stadens outnyttjade resurser.

Dan Melander, projektledare vid Utveckling Nordost, berättar och inspirerar om förstudiens alla resultat, som sammantaget beskriver en mängd olika möjligheter och förhållningssätt, både på ett mänskligt och på ett naturnära plan.

De nordöstra stadsdelarna, Angered med Hammarkullen, Lövgärdet, Gårdsten, Vättlefjäll etc respektive Östra Göteborg med Kortedala, Bergsjön, Gamlestaden, Kviberg etc utgör en fjärdedel av Göteborgs yta och en femtedel av stadens befolkning. Närheten till naturen är påtaglig. Kan markerna användas och brukas istället för att bara vara kulisser till husen? Går det att utveckla stadsnära djurhållning, odling och andra verksamheter som tar till vara resurserna och skapar arbetstillfällen?

Förstudien stannar inte där. På ett närmast förbluffande sätt knyts trådarna ihop till en möjlig utvecklingsväg, där inspirerande exempel utgörs av vertikala växthus, Shanghais lokala utvecklingsnav och de boendes egna drivkrafter och entreprenörskap. Kom och lyssna till Dan Melander och hans kartläggning av möjligheter och förslag till utveckling! Staden och landet möts i nya former.

Inledare och diskussionsledare: Christer Owe, hållbarhetskonsult

Referat från föreläsningen (pdf): Stadslandet Hur stad och land kan mötas på ett nytt sätt

Kvällen är ett samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM)

sfr-logo_liten

Våra onsdagskvällar är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 11 juni, 2013