Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Utveckling och inspiration för politiker, skolchefer och skolledare!

Skola på hållbar vägSkolan spelar en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling. Viktigast är att stärka elevernas engagemang och handlingskompetens.

Under denna eftermiddag kommer vi att

• sätta skolans hållbarhetsarbete i ett större sammanhang

• dela med oss av erfarenheter från WWF:s modellskolearbete

• tydliggöra skolledningens roll och möjligheter

Eftermiddagen avslutas med ekologisk buffé med tillfälle att fortsätta diskussionen.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012